Cap a l’Assemblea General : Quatre pilars per a la nostra lluita

Facebooktwitter

1.-  ELS MOVIMENTS SOCIALS, espectre del que forma part Marea Blanca de Catalunya des del seu naixement. Caracteritzats per la seva autonomia, pluralitat, definició d’ objectius, respecte, apartidisme, i el fet de no ser corretja de transmissió ni instrumental d’altre tipus d’organitzacions o d’agents .

Avui és imperiosa la necessitat de recuperar l’ arrel històrica del moviment veïnal: les associacions de veïns que brollaven a l fi de la dictadura i on era gairebé indispensable la seva reivindicació pels serveis públics amb les seves vocalies d’educació així com les de salut i/o sanitat. Moltes accions i molts progressos van cimentar-se en aquella base veïnal empoderada.

Els temps han anat desactivant sovint aquella forma d’organització bàsica per la lluita, tot i que  amb honroses excepcions que duren i perduren, sobretot a municipis grans o de singular tradició. En aquest moment de desorientació i d’atac frontal al mínim estat de benestar i al caràcter públic per atendre els drets socials torna a ser important recuperar aquella tradició . El seu impuls renovat permet a més aprofitar experiències i establir vincles de tipus local – municipal amb cobertura, recursos, concreció d’objectius i legitimació jurídica a més de la social. Ara són possibles i necessàries línies de treball amb les grans plataformes de base cívic – veïnal, amb la CONFAVC en particular per la seva extensió, història i competència.

2.- Parlem sovint de CULTURA DE LA SALUT. De com n’ és d’important fer

contínuament pedagogia ciutadana i conreu de valors i principis per la salut entesa en la seva accepció més transversal i de determinants socials.

Entenem adient un propòsit de reactivació dels Consells de Salut. En la seva diversitat alguns persisteixen, altres tenen el repte, la oportunitat, pel davant: Cal la recuperació i un nou impuls a tots els nivells d’aquests espais de construcció i confluència, entre treballadores, usuàries, professionals, administracions, proveïdors, de serveis de sanitat pública, en un exercici de màxim valor democràtic i autoorganitzat a cada nivell: ciutat, poble, districte , barri, àrea ABS.

Aquest espai de treball normat nodreix i s’aprofita entre treballadores i usuàries, és a dir en definitiva de tota la ciutadania que n’ és la titular.

3.- MEMÒRIA. Organitzacions com la nostra comencen a tenir ja una petita –gran història en els anys que portem exercint. Hemm obtingut èxits i fiascos, hem après a vèncer en lluites concretes (més de les que diuen i volen) i també a patir derrotes (masses i massa sovint).

Som testimonis mai resignats del desgavell en salut on ens han  dut mans de polítiques neoliberals, mercantils i retalladores amb retrocessos tangibles a més de dolorosos.

Tenim clares les victòries com de l’Euro per recepta, la compra-venda de dades del big data sanitari VIsc +, forces reivindicacions locals i en serveis generals, la campanya en curs per l’ Atenció Primària, la retirada de la Llei Aragonès que volia privatitzar tots els serveis públics, i un bon grapat d’ actes, i mobilitzacions.

Manifestacions i convocatòries massa nombroses pels qui ens governen però massa insuficients pels qui les convoquem

Proposem a aquesta 3ª Assemblea pronunciar-se per la Recollida sistemàtica del màxim possible de tanta activitat estimada i entranyable. No sols com un exercici de memòria col·lectiva, que també, sinó com un compendi il·lustratiu de la nostra lluita permanent i que es vol projectar, s’ha de projectar, en el futur.

Us proposem el tractament metòdic de les diferents Propostes i Accions emanades des de la Marea Blanca. Moltes i a diferents nivells. Ja des de Coordinadora General, també de coordinació amb altres CC.AA, constituint una Marea Blanca Estatal que avui és un fet actiu. I també en Fòrums i Xarxes internacionals. Ja des de campanyes, localitats, o de membres integrants de la plataforma

En concret: elaboració d’un LLIBRE BLANC com instrument per al nostre Sistema nacional de Salut. Recull de lluites en el temps, propostes i resultats i aprenentatges empoderats.

4.- Un darrer punt que podria encapçalar aquesta crida explícita a l’activisme, sense renuncies, és la lluita sistemàtica en defensa del caràcter públic de la Salut i la sanitat. Sense RE-copagaments, universal, equitatiu, integral, solidari, primarista, de qualitat, sense cap exclusió, sense resignació front el sostingut infrafinançament del sistema públic, sense nepotismes ni corrupteles, sense “externalitzacions”, sense conformitat passiva davant tot allò que ens ha pres i han dirigit als calaixos dels negocis.

Exercint control, transparència i titularitat democràtica: co-decidint.

Un treball sistemàtic per la DESPRIVATITZACIÓ. Posant en valor les nostres ja

històriques denúncies de Mercantilització de la salut, de la mal anomenada “col·laboració públic- privada” quan es tracta d’una parasitació en tota regla i impunitat Hem treballat a tots el nivells on ens han volgut escoltar. No creure’ns

Reivindicació sostinguda i permanent de reversió a “públic” de tot allò privatitzat

Pressió i aportació d’iniciatives amb suport a les existents per tal de capgirar el marc jurídic legal d’àmbit estatal que permet aquesta pràctica perversa: Derogació llei 15/97, la 16/ 2012, i la substitució d’ articles 90-94 de la Ley Gral de Sanidad del 86 que justifiquen privatitzar sota consideracions d’ excepcionalitats mai justificables.

Una voluntat que té dret i aspira a intervenir en el marc competencial català i fins a la xarxa europea i global que s’organitzen progressivament pels mateixos fins i valors.

La nostra determinació, la raó, la justícia d’aquests objectius ens donaran la victòria

Toni Barbarà Molina 14 setembre 2022

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.