CAP MÉS MORT EVITABLE JA

Facebooktwitter

Exigim al govern compareixença pública i parlamentària dels responsables de salut i serveis socials  que donin compte de les disposicions preses per al control i l’atenció sanitària en les comunitats residencials

Exigim l’assumpció de les responsabilitats polítiques i dels gestors de l’atenció social i sanitària als residents per denegació i vulneració del dret d’assistència i discriminació per edat de les persones a càrrec de les administracions públiques, amb resultat de mort amb condicions i situacions indignes

A Catalunya més de 64.000 persones grans viuen en  1073 residències de diverses titularitats i gestió. Des que CatSalut es va fer càrrec de l’aatenció sanitària en les Residències, després de l’alarma provocada per la denuncies dels familiars i el numero de morts sense diagnòstic i sense assistència  , seguim sense saber quina és la situació actual d’aquest col·lectiu institucionalitzat i que ha estat aïllat, abandonat i discriminat per edat i lloc de residencia, causant   el 57,4% de les morts.

Exigim doncs al govern compareixença pública i parlamentària dels responsables de salut i serveis socials  que donin compte de les disposicions preses per al control i l’atenció sanitària en les comunitats residencials, amb informació fidedigna, davant l’opinió pública, la societat i les famílies sobre:

1. Nombre i nom de les residències intervingudes per les autoritats públiques respecte del total de residencies identificades que han fet fallida assistencial. Destitució immediata dels responsables empresarials i gestors . Publicació del nom i numero de les residencies, titularitat de les mateixes i de les empreses proveïdores de serveis i gestores. Llistat públics de les residencies que reiteradament han estat denunciades per famílies i col·lectius de treballadores i veïnat per les condicions de maltractament institucional preexistents a la pandèmia.

2. Nombre i nom de Residències que actualment estan sota supervisió sanitària directa dels Caps respecte el nombre total de residències sense cap control sanitari ni administratiu

3. Estat actual de la pandèmia: número de persones i treballadores testades i afectades als centres pel coronavirus. Situació actual de les persones hospitalitzades i derivades a recursos soci-sanitaris o altres dispositius i centres. Dades actualitzades de derivacions a Ucis, hospitals, socio-sanitaris. Persones en cura pal·liatives. Baixes mèdiques del personal de cures i el seu estat immunològic.

4. Protocols actualitzats aplicats tant en residències com als centres soci-sanitaris i sobre atenció a les persones ingressades, equipaments, recursos tecnològics i de personal de cures que ha proporcionat el govern per a per afrontar la nova situació.

5. Pressupostos del governs i de l’ICS per a les sobrecàrregues de feina i recursos de les treballadores i personal sanitari dels Caps per donar resposta a la situació actual Recursos que s’han de destinar a les noves tasques assumides pels Centres d’Atenció Primària. Dissolució dels EARS, rescissió del contracte amb MUTUAM i traspàs dels pressupostos a l’ICS.

6. Les famílies amb majors ingressats a residències continuen preocupades per la situació d’estrès que han sofert i per la manca de comunicació amb els seus familiars. Cal preveure mesures futures per regularitzar de nou d’una forma pautada les visites amb garanties de seguretat, així com amb els materials de protecció i/o tests si s’escau. Mentrestant, cal garantir sistemes d’informació fidedignes i actualitzats entre residències i familiars, així com, sistemes de comunicació directa entre residents i els
seus familiars (mòbil, tauleta, vídeos, cartes, etc). Paral·lelament garantir eines de suport psicològic, tant als residents com a les seves famílies, per a poder gestionar aquesta situació que es pot prolongar en el temps.

7. Rendiment de comptes sobre la dimensió real de les morts per coronavirus i altres causes, sense assistència, en les residències de les persones grans, així com del paper dels responsables de la supervisió sanitària (Mutuam i altres equips sanitaris i directius que van abandonar les seves responsabilitats d’assistència). Dades fidedignes del número real de persones que han mort a les residencies per coronavirus, malnutrició i altres causes degudes a la manca d’assistència.

8. Creació d una comissió de control i seguiment per part de l’Administració, familiars i treballadores amb rendiment de comptes diari i setmanal de la situació a les residències i centres d’atenció.

9. Demanem informe sobre les condicions laborals dels treballadors/es de residències abans i després de la pandèmia (jornades laborals, ràtios, titulacions, professionals que intervenen…). S’ha de dignificar la situació de les treballadores si volem que els nostres majors estiguin ben atesos.

Volem preguntar al govern de la Generalitat per què entitats humanitàries s’estan fent càrrec ara de l’assistència que ha de proporcionar la administració

Volem saber on són ara els professionals de los EquipsAR de Mutuam

Volem saber on són els los gestores del desastre?

Volem saber quin paper   està realitzant el PADES

Volem saber quin  és el paper que està jugant els Consorcis ( Sanitari i Social de Catalunya, Consorci Sanitari de Barcelona…) actualment en la gestió de les residències.

DEMANEN COMPAREXENÇA PUBLICA I AL PARLAMENT !

DEMANEN TRANSPARENCIA!

Exigim l’assumpció de les responsabilitats polítiques i dels gestors de l’atenció social i sanitària als residents per denegació i vulneració del dret d’assistència i discriminació per edat de les persones a càrrec de les administracions públiques, amb resultat de mort amb condicions i situacions indignes.

Facebooktwitter

One thought on “CAP MÉS MORT EVITABLE JA

  1. Ojalá que se haga algo de verdad por la atención de los mayores. Tienen que cambiar la legislación y obligar a que el ratio de personal sea mucho mayor de lo que es ahora y también mejorar las condiciones laborales y higiénicas y de espacio de los geriátricos y CSS.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *