CICLO : SOLIDARITAT PER DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS!

Facebooktwitter

Aquest passat dijous , sis d’abril , la Coordinadora de Sindicats i col·lectius per les lluites obreres (CICLO) es va presentar en roda de premsa al davant el Parlament de Catalunya. La pregunta que us podeu fer és qui es CICLO? Doncs tot un seguit de sindicats, col.lectius i plataformes que neix amb la finalitat d’estendre lasolidaritat de les diferents lluites i resistències populars. Així tenim sindicats com la  Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC CATALUNYA), Asociación profesional Elite taxi Barcelona, ATC Agrupació Taxi Companys, Camareros del Aeropuerto del Lote22, CO.BAS, IAC, OEPB, Plataforma del Transporte en Ruta Todos a Una, Sindicat Ferroviari-Intersindical ,Sindicat d’Estudiants (SE);  col.lectius com Assemblea Diversitat Funcional Barcelona i la Coordinadora de Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Front Cívic de Catalunya, i plataformes com Sortir de l’euro,  i la nosaltres mateixos.

 

SOLIDARITAT PER DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS!

Davant l’ofensiva creixent del sistema capitalista, de la Banca, les transnacionals, la patronal, la “troica” i els governs d’Espanya i Catalunya, contra els drets laborals i socials de la classe treballadora, les organitzacions sindicals, col·lectius en lluita, moviments socials i cívics sotasignats fem una crida a constituir la Coordinadora de sindicats i col·lectius  amb la finalitat d’organitzar i estendre la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i les mobilitzacions en defensa dels drets socials i cívics.

Com demostren las lluitas de la clase treballadora és possible derrotar els plans per explotar el treball mitjançant l’aplicació de lleis que desregulen i busquen generalitzar la precarietat laboral, disminuir els salaris, imposar les seves polítiques d’ajust i austeritat en benefici de grans corporacions i fons financers internacionals que escapen al control democràtic de la ciutadania.

Amb organització, unitat i solidaritat la classe treballadora pot afrontar en millors condicions la defensa de les seves condicions de treball i els drets socials bàsics.

Organitzant i estenent la solidaritat i el suport mutu, avançarem cap a l’objectiu de recuperar els drets que ens han estat amputats o arrabassats, donarem passos ferms per distribuir la riquesa i el treball que ens permeti treballar tots i totes amb major qualitat de vida, superarem un sistema injust que ens explota i empobreix, i construirem una nova societat sobre bases participatives democràtiques, justes, igualitàries i solidàries.

Fem una crida als col·lectius en lluita, a les organitzacions i moviments socials a incorporar-se i construir junts aquest instrument de la solidaritat, que funcionarà sobre bases participatives i democràtiques.

Ens comprometem a lluitar pels següents objectius:

Estendre la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i dels moviments socials.

Pel dret al treball estable i digne. Per un treball autònom amb garanties. Derogació de les reformes laborals i la precarització del treball. No a les imposicions patronals. Defensa del dret de vaga.

Per un salari mínim digne. Cap al salari mínim mitjà dels països avançats de la Unió Europea.

Per una Renda Garantida de Ciutadania que asseguri els mínims d’una vida digna.

Per la plena ocupació. Reducció del temps de treball sense disminuir el salari.

Per la derogació de les reformes de les pensions. Actualització del poder adquisitiu de les pensions amb l’IPC.

En defensa dels drets a la salut, l’educació, a l’habitatge, als serveis bàsics d’aigua, gas i electricitat, i la protecció social. Reversió de les retallades socials i privatitzacions dels serveis socials bàsics, a través de la seva nacionalització i municipalització..

Per la Derogació de la Llei Mordassa. Ni un pas enrere en el compliment de la “Declaració Universal de Drets Humans”. Per una societat ecològica i sostenible.

No als Tractats, Directives i polítiques d’austeritat de la Unió Europea que retallen drets socials i laborals. Derogació de la Lleis que implementen aquestes polítiques a l’estat espanyol.

¡Units i unides vencerem!

Barcelona,  març 2017

 

Entitats adherides a “Coordinadora de Sindicats i col·lectius per les lluites obreres”:

Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC CATALUNYA), Asociación profesional Elite taxi Barcelona, ATC Agrupació Taxi Companys, Camareros del Aeropuerto del Lote22, CO.BAS, IAC, OEPB, Plataforma del Transporte en Ruta Todos a Una, Sindicat Ferroviari-Intersindical; Assemblea Diversitat Funcional Barcelona, Coordinadora de Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, Plataforma sortir de l’euro, Sindicat d’Estudiants (SE).

Us reproduïm el manifesttambé en castellà:

¡SOLIDARIDAD PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS!

Ante la ofensiva creciente del sistema capitalista, de la Banca, las transnacionales, la patronal, la “troika” y los gobiernos de España y Catalunya, contra los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora, las organizaciones sindicales, colectivos en lucha, movimientos sociales y cívicos abajo firmantes llamamos a constituir la Coordinadora de sindicatos y colectivos con la finalidad de organizar y extender la solidaridad con las luchas de la clase trabajadora y las movilizaciones en defensa de los derechos sociales y cívicos.

Como demuestran las luchas de la clase trabajadora es posible derrotar los planes para explotar el trabajo mediante la aplicación de leyes que desregulan y buscan generalizar la precariedad laboral, disminuir los salarios, imponer sus políticas de ajuste y austeridad en beneficio de grandes corporaciones y fondos financieros internacionales que escapan al control democrático de la ciudadanía.

Con organización, unidad y solidaridad la clase trabajadora puede afrontar en mejores condiciones la defensa de sus condiciones de trabajo y los derechos sociales básicos.

Organizando y extendiendo la solidaridad y el apoyo mutuo, avanzaremos hacia el objetivo de recuperar los derechos que nos han sido amputados o arrebatados, daremos pasos firmes para distribuir la riqueza y el trabajo que nos permita trabajar todos y todas con mayor calidad de vida, superaremos un sistema injusto que nos explota y empobrece, y construiremos una nueva sociedad sobre bases participativas democráticas, justas, igualitarias y solidarias.

Llamamos a los colectivos en lucha, a las organizaciones y movimientos sociales a incorporarse y construir juntos este instrumento de la solidaridad, que funcionará sobre bases participativas y democráticas.

Nos comprometemos a luchar por los siguientes objetivos:

Extender la solidaridad con las luchas de la clase trabajadora y de los movimientos sociales.

Por el derecho al trabajo estable y digno. Por un trabajo autónomo con garantías. Derogación de las reformas laborales y la precarización del trabajo. No a las imposiciones patronales. Defensa del derecho de huelga.

Por un salario mínimo digno. Hacia el salario mínimo medio de los países avanzados de la Unión Europea.

Por una Renta Garantizada de Ciudadanía que asegure los mínimos de una vida digna.

Por el pleno empleo. Reducción del tiempo de trabajo sin disminuir el salario.

Por la derogación de las reformas de las pensiones. Actualización del poder adquisitivo de las pensiones con el IPC.

En defensa de los derechos a la salud, educación, vivienda, servicios básicos de agua, gas y electricidad, y la protección social. Reversión de los recortes sociales y privatizaciones de los servicios sociales básicos, a través de su nacionalización y municipalización.

Por la Derogación de la Ley Mordaza. Ni un paso atrás en el cumplimiento de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Por una sociedad ecológica y sostenible.

No a los Tratados, Directivas y políticas de austeridad de la Unión Europea que recortan derechos sociales y laborales. Derogación de la Leyes que implementan dichas políticas en el estado español.

¡Unidos y unidas venceremos!

 

Fotografia de Kaosenlared.net

 

A dia d’avui 25 d’abril de 2017 tenim les següents adhessions:

 

Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC CATALUNYA),

Asociación profesional Elite taxi Barcelona,

Camareros del Aeropuerto del Lote22,

Telefónica y Sector Telecomunicaciones – Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) ,

Intersindical Alternativa Catalunya

IAC : Agrupa USTEC STEs (Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya),

CATAC-CTS (Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de

Catalunya – Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat), CATAC (Candidatura

Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya), CTA (Col·lectiu de

Treballadors Assemblearis ), FAA (Federació d’Altres Activitats), CAU (Col·lectius Assemblearis

d’Universitats) i FTC (Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya),

Organització d’Estibadors Portuaris de Barcelona (OEPB), Plataforma del Transporte en Ruta Todos a Una,

Sindicat Ferroviari-Intersindical, Assemblea Diversitat Funcional Barcelona,

Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña,

Front Cívic de Cataluña,

Marea Blanca,

Plataforma salir del euro,

Solidaritat Obrera en Metro Barcelona,

Vamos! Catalunya,

MediCuba – Amigos del CHE.

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *