Comunicat final III Assemblea General de la Marea Blanca de Catalunya : Cap a mobilitzacions àmplies i transversals

Facebooktwitter

La Marea Blanca de Catalunya en la seva III Assemblea General manifesta:

1.Que la salut del dia de demà cal defensar-la des del present. Les reivindicacions climàtiques,
ecològiques i de model de desenvolupament són també reivindicacions de salut. Parlem de salut
planetària. Per això cal establir les complicitats necessàries amb els diferents moviments en
defensa del planeta.

2. Que ens reafirmem en el model sanitari públic, en el finançament i en la provisió, com únic
instrument amb capacitat per donar resposta a les necessitats de salut de la població amb la
màxima equitat i visió de gènere. Un sistema en el qual no hi hagi lloc per al lucre ni l’especulació.

3. Que lluitem per un model que avanci cap al 25% a l’atenció primària, per garantir el dret a la
salut, sense cap mena de discriminació. Perquè una atenció primària forta redueix les taxes de
mortalitat, millora l’ús de tots els serveis i garanteix la sostenibilitat del sistema públic de salut.

4. Que exigim el compliment íntegre de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs, garantint l’equitat en tot el territori català dins la xarxa pública.

5. Que la salut mental requereix un nou enfocament, basat en la desmedicalització, en una visió
integral de la persona i dels seus condicionants socials, en el reforç de l’APS i els serveis de salut
mental, i en la correcta coordinació entre ambdós nivells assistencials. Cal reforçar el
caràcter públic i comunitari d’aquests serveis.

6. Que cal per a la salut de totes, revertir l’actual medicalització a la qual està sotmesa la població.
És un repte transformador de la sanitat que comporta el decreixement en serveis i activitats que
no aporten beneficis en la salut i, en canvi, provoquen danys. Cal una redistribució de recursos
cap als serveis més necessaris per a la salut i la vida de la gent.

7. Que reclamem i impulsem espais estables de coparticipació activa de la ciutadania en el si
dels centres sanitaris dels barris, pobles i ciutats, exigint el màxim de transparència i complir i fer
complir les lleis per part de les administracions.

8. Que impulsarem l’excepció de costes en les reclamacions per negligències mèdiques.

9. Que uns serveis públics de qualitat que garanteixin la nostra salut no poden descansar damunt
d’uns treballadors i treballadores ofegats per la precarietat. Per uns serveis dignes calen
condicions laborals dignes, prioritzant l’estabilitat en el lloc de treball.

10. Que la mobilització ciutadana és l’instrument més preuat per la defensa del sistema públic de
salut, apostant pel diàleg i la col·laboració entre ciutadania i professionals sanitàries per treballar
de manera conjunta en la millora dels serveis a nivell de barri, poble o ciutat. Creació d’un llibre
blanc que reculli la memòria i experiències de lluites.

11. Que en situació d’extrema gravetat amb crisi sanitària, ecològica, energètica, etc i conflictes
bèl.lics arreu del món, també a Europa, existeix un risc real de guerra nuclear i per tant ens
reafirmem que només la pau i la salut construeixen salut i pau.

La Marea Blanca de Catalunya es compromet a preparar properes mobilitzacions àmplies
i transversals.

Barcelona, 1 d’octubre 2022

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *