COMUNICAT DE PREMSA REUNIÓ GENERALITAT #VOLEM100IMES

Facebooktwitter
La Marea Blanca de Catalunya,  arrel de l’acció  de l’ocupació de la Vicepresidència del Govern de la Generalitat el passat 28 de febrer #Volem100iMes , es va reunir el passat dia 20 de març de 2017 amb el Secretari d’economia i el Director del Servei Català de la Salut va plantejar la reivindicació de incorporar als pressupostos de la Generalitat d’aquest any la quantia de 100 M d’euros destinats a les llistes d’espera.
Els representants del govern de la Generalitat  van reiterar el compromís consistent en reduir un 50% el temps mitjà d’espera en proves diagnòstiques, reduir un 50% el temps mitjà d’espera en primeres visites a l’especialista i reduir un 10% els pacients en llistes d’espera per intervencions quirúrgiques generades per l’increment derivat de la reducció del temps d’espera en el procés diagnòstic.
Van recalcar  que el pressupost 2017 de la Generalitat de Catalunya inclou 57 milions d’euros per a la millora de les llistes d’espera, valoració que ha tingut en compte les millores de gestió i que entre 2 i 3 setmanes després a l’aprovació dels pressupostos 2017  es formalitzarà un Acord de govern que establirà un nou límit de despesa meritada per al Departament de Salut que se situarà entre 900 i 1.000 milions d’euros més que la despesa inicialment prevista al Pressupost. Fet que permetrà disposar, si resulta necessari, d’un pressupost per a la millora de llistes d’espera de fins a 100 milions d’euros. En la primera valoració de progressió de les llistes d’espera, prevista per a finals de juny del 2017, es determinarà si cal ampliar‐ne el pressupost destinat a la seva millora en la xifra esmentada  .
La Marea Blanca de Catalunya valora positivament el compromís per escrit  del Govern de la Generalitat d’arribar fins als 100 M euros  i restarem atents i vigilants al seu compliment. Esperem que  aquest esforç suposi, entre d’altres,  una reducció anual  efectiva mínima del 10%   dels pacients pendents intervencions quirúrgiques.
Insistim en la necessitat de que els pressupostos anuals de la Generalitat s’assumeixin directament el mínim de 100 M anuals i que es consolidin sense haver d’esperar a posteriors implementacions pressupostaries, reflexant així la voluntat política tant del parlament de Catalunya com dels diferents governs de la Generalitat que succeeixin a l ‘actual la prioritat politica d’acabar amb el patiment individual i familiar que suposen les llistes d’espera a dia d’avui per als malalts i malaltes així com per a les seves families.
Davant aquesta situació de real emergència entenem que és imprescindible un major increment pressupostari com alhora un canvi de gestió estructural , amb una major inversió  en prevenció i promoció de la salut  i sobretot en atenció primària, reobrint els serveis tancats per anteriors governs .
Barcelona , 30 de març de 2017.
Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *