CONCLUSIONS JORNADA DE LA MAREA BLANCA DE CATALUNYA SOBRE EL PROJECTE DE VENDA DE DADES SANITÀRIES ANOMENAT VISC+

Facebooktwitter

cartelldefinitiu (1)

Aquí podeu tenir les conclusions de la jornada celebrada a Barcelona, el 16 de setembre de 2015 a l’ Aula Magna de la Facultat de Geografia de la U.B., fruit tant del treball de la jornada com dels documents previs, amb la intervenció de tots.

 

 

 

 

 

* Teníem i tenim tota la raó al oposar-nos i denunciar el projecte Visc+ com una agressió mercantilista i fraudulenta a la nostra intimitat i als nostres drets. És aquesta oposició, les diverses mobilitzacions, la visualització pública i la nostra denúncia dels perills i dels aspectes més foscos del projecte, la que ha permès correccions sobre el projecte inicial del Visc+ tot i que hi ha aspectes no resolts i haurem de seguir.

 

* Denunciem la manca de transparència i l’absència de debat públic i científic en una qüestió tan sensible com aquesta. No tolerarem que els nostres dirigents prenguin decisions en àmbits sensibles de la nostra vida personal i social sense tenir en compte els nostres drets, opinions i voluntats.

* Alertem contra el perill que interessos aliens a la bona atenció a la salut de la ciutadania condicionin la pràctica assistencial. Qui paga pot manar, i mana, sobre el que es recull a les històries clíniques i, fins i tot, sobre el que es fa a les consultes. Alertem contra el perill de malmetre la història clínica com a instrument de la confiança indispensable entre professional i pacient. Som davant una font de negoci multimilionari. Els interessos econòmics de les grans companyies són evidents: mútues, companyies d’assegurances, empreses de treball, farmacèutiques, publicitàries.

* Escoltats el experts independents i revisat el marc legal vigent, queda absolutament clar que NO és lícit vendre ni traficar amb les nostres dades sanitàries. Ni la Constitució, ni l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ni el Codi Penal, ni les Lleis d’Autonomia del Pacient permeten un ús de les històries clíniques que no siguin l’assistència i la recerca pública.

 

* La irrupció tecnològica en el camp de la big data i l’ús de les grans bases d’arxius obliguen a actualitzar la legislació garantint els drets dels ciutadans.

* Demanem tutela i garanties públiques per saber què se’n fa de les dades, què es vol investigar i en quines condicions. Reiterem la nostra millor disposició cívica i solidaria a facilitar les nostres dades amb les màximes garanties d’anonimització per a les finalitats legítimes previstes a les lleis, tal com ja es fa actualment en bon ús per la recerca. NO per a traficar amb empreses privades. Res a veure amb el Visc+ .

* Ningú no pot donar avui en dia garanties d’ ”anonimització”. Tot allò que es pot anonimitzar- encriptar es podrà desencriptar creuant diverses bases de dades.

* No acceptem un consentiment implícit per la cessió de dades sanitàries. Cal ens sol·licitin una autorització explícita i personalitzada per a cedir/ vendre aquestes informacions privades i sensibles.

* Per tant, cal que el Govern aturi el procés fins que no hi hagi compromís absolut amb la privacitat de les dades i la garantia de no introduir elements de caràcter comercial ni de lucre empresarial tant en la fase inicial com en les successives.

* No acceptem un model de gestió que no sigui exclusivament públic, avui en dia, gestionat i operat per l’Agència (AQuAS), sense col·laboradors externs. Com preveu el mateix Dictamen 20/2015 de l’APDCAT, la intervenció de col·laboradors externs suposa una gestió pública-privada de les nostres dades de salut.

* Mentre, no es resolgui la qüestió amb garanties plenes d’abandó de la pretensió comercialitzadora, en cap fase, seguirem lluitant i promovent amb caràcter preventiu la signatura de fulls individuals de negació de cessió de dades personals segons preveu el projecte Visc+ (opt ut) i fent responsables legals a l’Administració, a l’AQuAS i a les entitats gestores en cas d’incompliment d’aquesta desautorització.

 

Recupera aquí tot el contingut de la jornada gràcies al video de Sicom:

 

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *