Davant del Parlament, pel dret a la salut de totes i tots : no a la resolució de 20 de juliol de 2021

Facebooktwitter

Després d’haver retallat sense fre els darrers anys, després d’una gestió erràtica de la pandèmia amb pèssims resultats, ara es pretén fer pagar la crisi actual als i les treballadores i als malalts i malaltes

La Marea Blanca de Catalunya reclama al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat un compromís inequívoc amb el Sistema Públic de Salut com a servei bàsic a la ciutadania que garanteixi el dret universal a l’atenció a la salut

 

Davant la resolució signada per la directora del CatSalut, Dra. Gemma Craywinckel, amb data 20-7-21, en la que s’acorden mesures de reserva de la capacitat assistencial del Sistema Públic de Salut de Catalunya orientades a la gestió de les necessitats d’atenció sanitària producte de l’impacte de la cinquena onada causada pel SARS-CoV-2, Marea Blanca de Catalunya manifesta que:

 La creixent tensió al Sistema Públic de Salut és deguda no solament als nombrosos casos d’infecció pel SARS-CoV-2, sinó al dèficit estructural de recursos financers i de personal del sistema.

 La pandèmia no és l’únic problema de salut que afecta la població catalana, que segueix presentant totes les necessitats derivades d’altres problemes als quals el Sistema Públic de Salut té el deure d’atendre i que ja han estat altament desateses en l’any i mig que portem de pandèmia.

 Condicionar l’activitat dels centres sanitaris a allò emergent, urgent i clínicament inajornable suposa a la pràctica que nombroses situacions, també les potencialment greus, no seran ateses perquè les persones no tindran accés a cap professional que en pugui fer una valoració clínica.

 Contràriament al que s’afirma en la resolució, la limitació de l’activitat del sistema públic de salut incidirà en un increment de les iniquitats en salut, relacionades amb la capacitat econòmica per acudir als serveis privats.

 Els i les sanitàries han demostrat amb escreix la seva dedicació extraordinària de manera continuada i en l’actualitat estan patint un desgast físic i emocional que porta al límit la seva capacitat de seguir atenent la població.

 De cap manera la responsabilitat de denegar una atenció pot recaure en el treballador o treballadora que atengui la demanda (això és especialment rellevant en l’atenció primària de salut, que és el primer contacte amb el sistema). Els i les professionals han de complir amb els seus deures deontològics de no denegació d’assistència.

 L’administració sanitària catalana (com moltes d’altres) ha comès errors de manera repetida en la seva resposta a la pandèmia, ha deixat caure l’accessibilitat de la població als diversos serveis, no ha reconduït quan ha estat possible l’activitat del sistema i ha abusat de la disponibilitat dels i les professionals als quals ha ocasionat un dany que ja s’està manifestant i que no ha reparat, al contrari, se’ls demana encara més sacrificis.

 Finalment, la resolució conculca el dret fonamental que té tota persona a rebre assistència sanitària, amb greus repercussions en termes de salut i en la responsabilitat política i jurídica de la direcció del CatSalut i de la Conselleria de Salut.

Compartim l’excepcionalitat del moment i la urgència de prendre mesures per part de la Conselleria de Salut i del Govern de la Generalitat, mesures que han d’anar dirigides a garantir el dret d’atenció sanitària de tota la població i augmentar la capacitat de resposta del Sistema Públic de Salut per al conjunt de necessitats, així com a la protecció dels i les treballadores sanitaris. Per això exigim:

1. La retirada immediata de la resolució signada per la Dra. Craywinckel, i el reconeixement
públic de la improcedència de la resolució.

2. El cessament en el càrrec de la directora del CatSalut.

3. L’adopció d’una dotació pressupostària extraordinària que permeti la contractació del personal sanitari necessari per a fer front a l’emergència sanitària, poder atendre degudament les persones malaltes per la pandèmia COVID-19 i per l’atenció ordinària sanitària, amb especial destinació per a l’atenció primària de salut.

4. Respectar els períodes de descans i de vacances del personal sanitari i garantir contractacions estables, estructurals i dignes.

5. Que es tingui en compte l’opinió de la ciutadania i els i les professionals que estan assumint el pes dels serveis assistencials a l’hora de prendre mesures per fer front a la situació actual, després de 18 mesos d’unes gestions que han provocat el descontent de tothom.

Després d’haver retallat sense fre els darrers anys, després d’una gestió erràtica de la pandèmia amb pèssims resultats, ara es pretén fer pagar la crisi actual als i les treballadores i als malalts i malaltes. No ho permetrem. Reclamem al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat un compromís inequívoc amb el Sistema Públic de Salut com a servei bàsic a la ciutadania que garanteixi el dret universal a l’atenció a la salut.

Barcelona, 28 de juliol del 2021

Després de la lectura de les reivindicacios que ha realitzat Trini de CE SAP Muntanya, ella i altres companyes i companys  com Maria Jesus de Santako Diu Prou, Antonio de la Plataforma del Baix Vallés, Espe de Resistència Clinic i Rosa de Sanitat Sabadell 15 M han ates als diferents mitjans.

Finalment han presentat a registre les peticions.

 

 

 

 

 

 

 

També ha presnetat les peticions a registre la marea Pensionista de Catalunya amb un comunicat en suport de l’atenció primària, que com sempre donen suport a les mobilitzacions.

 

 

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *