DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA DEFENSA I MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

Facebooktwitter

 

L’Ajuntament de Barcelona, a proposta de La Marea Blanca de Catalunya,  ha aprovat la següent declaració institucional

 

L’Atenció Primària és clau per al nostre sistema sanitari públic i un element fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania. En els últims anys hem vist una progressiva pèrdua de qualitat i de funcions per la manca de professionals i pel deteriorament continuat a què està sotmesa. Veiem com, mica en mica, s’han tancat centres i serveis, ens donen visita per a 15 o més  dies, deixem de ser atesos per la metgessa i la infermera de referència i ens canvien molt sovint de professionals. Veiem com es posen en marxa nous dispositius i, en canvi, els centres d’atenció primària estan més i més col·lapsats. Veiem com els professionals estan sobrecarregats i molts en situació de precarietat laboral. Sovint, a les visites no tenim temps per explicar-nos i se supleix l’escolta i el suport personal i social per més medicaments o proves.

Hi ha evidència científica que l’Atenció Primària i Comunitària dona millors nivells de salut, menor mortalitat de la població, més qualitat als usuaris  i contribueix a la sostenibilitat dels Sistemes Públics de Salut i a l’equitat social.

Avui, l’Atenció Primària i Comunitària està en situació crítica i no pot fer front de manera adequada a les tasques que li pertoquen dins del sistema sanitari: tasques de promoció de la salut, de prevenció, d’atenció i de rehabilitació; així com d’acompanyament i de suport a les persones malaltes en tot el procés de malaltia.

Quan l’atenció primària és insuficient en pateix les conseqüències el pacient i tot el sistema, perquè arriben al nivell secundari problemes i demandes que no hi haurien d’arribar, com és el cas de moltes  urgències. Actualment, als hospitals altament especialitzats el 60% de les urgències que es reben poden ser ateses i resoltes en els centres d’atenció primària, el que suposa un cost desproporcionat, ineficiència i més riscos per a la salut de la població.

Per aquests motius l’Ajuntament de Barcelona, en defensa de la salut de la ciutadania que representa, aprova en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del Plenari la següent

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

Declarar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària del municipi servei bàsic i essencial per la prevenció i cura de la salut.

Vetllar pel manteniment dels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària, en especial per la qualitat del servei i de les condicions laborals de tots els professionals que hi treballen, i reclamar millores davant les administracions competents.

Treballar conjuntament amb la ciutadania en la defensa d’un sistema sanitari públic, universal, primarista i de qualitat.

Instar la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i el Consorci Sanitari de Barcelona a:

 

  • Incrementar substancialment el finançament de l’Atenció Primària de Salut en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2019, passant del percentatge actual de pressupost dins del Departament de Salut fins al 20% i progressivament cap el 25%, per poder fer front a les competències, objectius, necessitats i plantilles, inversions i qualitat d’un model primarista de la sanitat.
  • Restituir el personal que es va perdre amb les retallades dels anys 2011-2014.
  • Treballar per aconseguir condicions de treball dignes i sense precarietat per a totes les treballadores dels equips d’Atenció Primària.
  • Rebutjar la reducció d’horari de tarda de les consultes, tot facilitant horaris racionals, amb millores per a la conciliació familiar dels treballadors i treballadores. Això serà possible dotant els EAPs amb personal suficient.
  • Establir per decret el termini garantit per l’accés per cita prèvia a la metgessa i infermera de referència en menys de 48 hores.
  • Promoure l’atenció integral a la ciutadania a càrrec de professionals de la medicina i la infermeria referents per a tota mena de necessitats. Instem a aturar la creació de nous dispositius que fraccionen l’atenció segons problemes o malalties.
  • Fer efectiva una Atenció Primària amb capacitat d’incidir sobre tot el procés assistencial i les llistes d’espera dels serveis especialitzats, i amb bona coordinació amb tots els serveis socials i sanitaris.
  • Incloure els equips d’Atenció Primària en els reforços pressupostaris estacionals del Pla Integral d’Urgències de Catalunya.
  • Potenciar l’atenció comunitària i disminuir la medicalització, promovent una atenció humana i respectuosa, que fomenti la confiança i l’autonomia en la gestió de la salut de cadascú de nosaltres.
  • Avançar en la provisió, rendiment de comtes, titularitat i gestió pública dels centres d’Atenció Primària.

 

Notificar l’aprovació d’aquesta declaració institucional a la Conselleria de Salut, Conselleria d’Economia, Servei Català de la Salut, Consorci Sanitari de Barcelona, Institut Català de la Salut i altres proveïdors de serveis d’Atenció Primària del municipi i Consellers de Salut dels Districtes.

Barcelona, a 13 de novembre de 2018.

 

 

Han signat :

Laia Ortiz Castellvi, Regidora Portaveu de Barcelona en Comú

Marilen Barceló Verea, Regidora Portaveu de Ciutadans

Carmen Andres i  Añon, Regidora Portaveu del Partit Socialista de Catalunya

Alberto Vilagrasa Gil, Regidor Portaveu del Partit Popular

Maria Rovira Torrens, Regidora portaveu de la CUP-Capgirem

Gerard Ardanuy i mata, Regidor no adscrit

Joan Josep Puigcorbé i Benaiges, Regidor no adscrit

 

No han signat la declaració institucional :

Irma Rognoni Viader, Regidoraa Portaveu del Grup Demócrata

Montserrat Benedi Altés, Regidora Portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *