Desigualtats socioeconòmiques en salut i ús de serveis sanitaris a Catalunya: anàlisi de dades individuals de 7,5 milions de residents

Facebooktwitter

Resum de l’article Socioeconomic inequalities in health and the use of healthcare services in Catalonia: analysis of the individual data of 7.5 million residents del que són autores Anna García-Altés1,2,3Dolores Ruiz-Muñoz1Cristina Colls1,  Montse Mias1, i Nicolau Martín Bassols4

Antecedents

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar l’estat de salut, l’ús de serveis sanitaris públics i el consum de medicaments receptats a la població de Catalunya, tenint en compte el nivell socioeconòmic de les persones i prestant especial atenció als grups vulnerables.

Mètodes

Estudi transversal de tota la població resident a Catalunya el 2015 (7,5 milions de persones) mitjançant registres administratius. S’analitzen vint indicadors relacionats amb la salut, l’ús dels serveis sanitaris i el consum de medicaments receptats. S’obtenen tarifes, freqüències i mitjanes per a les diferents variables estratificades per grups d’edat (menors de 15 anys, de 15 a 64 anys i majors de 65 anys), de gènere i d’estatus socioeconòmic (calculat sobre la base dels nivells de copagament de farmàcia i els beneficis de la Seguretat Social rebuts) .

Resultats

Es va observar un gradient socioeconòmic en tots els indicadors analitzats, tant en sexes com en tots els grups d’edat. La morbiditat, l’ús de centres assistencials, les taxes d’hospitalització i la probabilitat de consum de drogues entre els nens és de 3-7 vegades més alta per a aquells que tenen un nivell socioeconòmic baix respecte als més grans. En nens i adults, es va trobar el gradient més pronunciat en l’ús dels serveis de salut mental. A més, hi ha desigualtats de gènere.

Conclusió

Hi ha desigualtats socioeconòmiques importants en l’estat de salut i en l’ús de serveis sanitaris a la població de Catalunya. Per respondre a aquesta situació, es requereixen noves polítiques de salut i altres àmbits, com l’educació i l’ocupació, especialment aquells que tenen impacte en els primers anys.

 

Referències de les autores:

1.Catalan Health System ObservatoryAgència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)Barcelona, Spain

2. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)Barcelona, Spain

3. Institut d’Investigació Biomèdica (IIB Sant Pau)Barcelona, Spain
 
4.Centre for Health EconomicsMonash Business SchoolClayton, Australia
 
Vegeu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
 
L’autor del resumen es  Josep Martí Valls   doctor en Medicina i Cirugía per la UAB, soci fundador del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) i fundador de la Marea Blanca de Catalunya.
 
Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *