El CORONAVIRUS I L’ACCÉS A LA SALUT I A LA SANITAT PÚBLIQUES

Facebooktwitter

Rosa Camí és activista de la Marea Blanca de Catalunya

En moments com aquests en què l’OMS eleva l’amenaça del COVID-19 (Coronavirus)   a un risc molt elevat a nivell mundial, és quan es posa en relleu i en valor l’accés a la sanitat i a la salut públiques.  

Als Estats Units d’Amèrica   es barregen xifres de cost desconcertants sobre la prova del COVID-19. A Xile,  el govern proposa fixar el preu màxim en 24 dòlars. És clar que als governs neoliberals els preocupa l’economia borsària i el mercat, en contraposició a la promoció de la salut, la prevenció, la sanitat i la salut general.Els impostos directes i indirectes permeten afermar els drets socials en una societat “sana”, políticament parlant. És a dir, la redistribució dels impostos ha de ser equitativa i ha de servir per pal·liar les desigualtats entre classes socials.

 
La Marea Blanca de Catalunya  és un referent de lluita per a  la defensa de la sanitat i la salut públiques. Cal fer recordatori, per a tots aquells que creuen que la llibertat és tenir un “assegurança privada” o una “sanitat privada”, que amb això contribueixen a aprimar la sanitat pública i a minvar el dret a la sanitat de moltes persones. 

Per tot l’anterior, és essencial que la societat prengui consciència que la salut és un dret humà universal, ja que és l’ésser humà qui ha humanitzar la societat (vetllant per les condicions d’alimentació, de treball, de habitatge). D’aquesta manera, amb solidaritat, és possible pal·liar greus danys socials, a hores d’ara, causats pel coronavirus

El CORONAVIRUS Y EL ACCESO A LA SALUD Y A LA SANIDAD PÚBLICAS

Rosa Camí es activista de la Marea Blanca de Catalunya

En momentos como estos en que la OMS eleva la amenaza del COVID-19 (coronavirus)  a un riesgo muy elevado a nivel mundial, es cuando se pone de relieve y en valor el acceso a la sanidad y a la salud públicas.

En EEUU se barajan cifras de coste desconcertantes acerca de la prueba del COVID-19. En Chile el gobierno propone fijar el precio máximo en 24 dólares. Está claro que a los gobiernos neoliberales les preocupa la economía bursatil, el mercado, en contraposición con la promoción de la salud, la prevención, la sanidad y la salud general.

Los impuestos directos e indirectos permiten afianzar los derechos sociales en una sociedad “sana”, políticamente hablando. Es decir, la redistribución de los impuestos debe ser equitativa y debe servir para paliar las desigualdades entre clases sociales.

La Marea Blanca es un referente de lucha por la defensa de la sanidad y la salud públicas. Cabe hacer recordatorio, para todos aquellos que creen que la libertad es tener un “seguro privado” o una “sanidad privada”, que con ello contribuyen a adelgazar la sanidad pública y a mermar el derecho a la sanidad de muchas personas.

Por todo lo anterior, es esencial que la sociedad tome conciencia de que la salud es un derecho humano universal, pues es el ser humano quien debe humanizar a la sociedad (velando por las condiciones de alimentación, de trabajo, de vivienda). De este modo, con solidaridad, es posible paliar graves daños sociales, en estos momentos, causados por el coronavirus.

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *