EL PARLAMENT DE CATALUNYA VOL UNA AUDITORIA EXTERNA SOBRE LLISTES D’ESPERA

Facebooktwitter

Dijous al Parlament el Grup parlamentari Ciutadans va presentar una moció que transaccionada algun dels seus apartats amb les altres forces parlamentaries va ser aprobada per unanimitat amb 129 vots a favor. Destaca la realització d’una auditoria externa per a les lliestes d’espera i la incorporació d’observadors provinents dels moviments socials i crear un portal de transparència sobre llistes d’espera entre els aspectes més destacats.

El contingut de la moció és el següent

“El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Contractar i facilitar la realització d’una auditoria externa exhaustiva i explicar el seu procés a la Comissió de Salut en el termini de tres mesos des de l’aprovació de la present Moció, que comprovi la concordança de la data d’inclusió en llista d’espera amb la indicació i consulta de l’especialista
o de les proves diagnòstiques, així com les  incidències sorgides durant el temps d’espera, les que hagin tingut com a conseqüència la sortida de la llista d’espera o la interrupció del còmput d’espera.
(Transacció amb esmena 1 de la CUP)

2. Incorporar a l’auditoria a observadors provinents, entre d’altres, de moviments socials i entitats de pacients, per tal de completar l’auditoria tècnica amb l’auditoria ciutadana, i treballadors i treballadores del sistema sanitari públic.
(Transacció amb esmenes 1 de JxSi, 2 de la CUP i 2 de PSC)

3. Crear un portal de la transparència de la llista d’espera del sistema sanitari públic català que permeti conèixer mensualment les visites realitzades per Centre i servei de tot Catalunya.

4. Facilitar de forma mensual i automàtica al portal de la transparència sanitària el nombre de pacients (incorporant-hi la perspectiva d’edat, gènere i origen) que esperen per a cada prova i consulta, desagregada per serveis i centres de tot Catalunya.
(Esmena 3 de la CUP).

5. Conèixer de forma trimestral i amb exactitud quants pacients que són atesos al sistema sanitari públic (incorporant-hi la perspectiva d’edat, gènere i origen) són derivats i atesos a centres concertats i/o privats per realitzar-s’hi proves, visites i/o intervencions, desagregada per serveis i centres de tot Catalunya, així com dissenyar un sistema que permeti incloure en breu el mateix per a les proves complementàries.
(Transacció esmena 2 de JxSi i 3 de la CUP)

6. Facilitar al Parlament les dades relacionades amb la llista d’espera sanitària catalana, de forma Periòdica i transparent.

7. Fer públic al portal de la transparència sanitària de forma anual el contingut de les Direccions per Objectius (DPO) de tots els directius del sector públic,  així com fer públic el seu grau de compliment de cadascun dels indicadors inclosos.
(Esmena 3 de JxSi)

8. Apoderar l’Atenció Primària perquè sigui el veritable epicentre del sistema sanitari i la veritable gestora de la llista d’espera, dotant-la dels instruments de gestió necessaris com la gestió de les agendes hospitalàries de proves diagnòstiques i de visites a especialistes als hospitals de referència.
(Esmena 2 del PSC) “.

 

Previa  a la votació diferents diputats van intervenir al Parlament

“La situació de les llistes d’espera mereix una resposta urgent”

Pel diputat de Ciutadans Jorge Soler , “la situació de les llistes d’espera a Catalunya mereix una resposta política urgent.”   La mesura  més prioritària en aquests moments, la de la transparència de les llistes d’espera.  Es necessari al seu pare  saber exactament quins són els números reals en tots els llocs i serveis.  I per això  la necesitat d’una auditoria externa de la llista d’espera que hade tenir “de tenir, a més a més, com a observadors participants representants dels professionals i dels pacients”.  També demanaba la creació d’un portal de la transparència, perquè es publiquin regularment les dades de la llista d’espera. També cal saber de veritat   quins objectius laborals signen anualment els directius del sistema sanitari públic, i quin és el grau de compliment que aconsegueixen. “El que els directius del sistema tenen com a objectius és molt rellevant per saber quin camí prendran anualment per gestionar.”

“Darrera de cada una d’aquestes dades que volem analitzar hi ha un ciutadà o una ciutadana que està esperant per a una visita a l’especialista, per a una prova diagnòstica o per a una intervenció quirúrgica”

Per la diputada socialista Assumpta Escarp  la moció el que busca es “és aprofundir sobre dos dels compromisos que hi havien: la transparència, la participació i també les llistes d’espera, el pla de xoc sobre les llistes d’espera. ” Recordà que darrera de cada una d’aquestes dades que volem analitzar hi ha un ciutadà o una ciutadana que està esperant per a una visita a l’especialista, per a una prova diagnòstica o per a una intervenció quirúrgica.

“Els col•lectius que fa un mes es van reunir amb el conseller esperen, un mes més tard que compleixi allò que fa un mes va dir a la reunió”

Per la CUP , la diputada  Eulàlia Reguant afirmà que ” som conscients que actualment la gestió de les llistes d’espera deixa bastant que desitjar, ja no només la gestió, sinó la informació que després se’n dona. ”  Incidir en la denúncia formulada el dia abans de la pacient de Reus    que està
esperant una intervenció des del 2015, itot i que se li  ha agendat dues vegades, les dues vegades se
li ha passat l’operació. Total més de dos anys en llista d’espera .  «No marxis sense hora, hi tens tot el dret!” Destacar la seva tasca en incorporar a la moció   la ciutadania   i els moviments de treballadors .

Finalment va recordar al conseller que l’endemà hi havien concentracions als CAPs, ” per seguir exigint allò que fa molt que demanen i que fa un mes van obtenir el compromís del conseller de tirar-ho endavant”

“Actualment el concurs públic per a la contractació ja està en moviment d’una auditoria externa sobre la qualitat i la concordança del registre de llistes d’espera del CatSalut que es troba en procés de tramitació” 

La diputada Anna Caula , de Junts pel sí  reconegué que era “una moció, per cert, d’ampli consens, un consens de tots els grups en l’abordatge d’aquests problemes i en la coincidència de solucions, com s’ha vist amb esmenes en què tots les hem enfocat de la mateixa manera. I cal reconèixer també, com queda palès en la presentació de poques esmenes, que està ben plantejada.” Però manifestar que  el concurs públic per a la contractació ja està en moviment d’una auditoria externa sobre la qualitat i la oncordança del registre de llistes d’espera del CatSalut que es troba en procés de tramitació.  Per tant  de fet la moció  fa palès que el govern va en la bona direcció, amb l’objectiu  de  que la dita de: «llistes d’espera, vides en pausa» quedi reduïda a la mínima expressió

“Si la ciutadania realment fa aquests comptes, es dedica a comptar què passa amb les llistes d’espera, posarà remei de veritat “

Àngels Martínez Castells, diputada per Catalunya Sí que es pot  molt bé, posava en valo la feina realitzada  per les companyes i companys de  15-M de Sabadell i de les marees blanques,  i l’estudi anomenat «les xifres del patiment» . Les llistes d’espera són d’una tremenda iniquitat. Reconexia la necessitat d’una auditoria ciutadana ja que  ”   si la ciutadania realment fa aquests comptes, es dedica a comptar què passa amb les llistes d’espera, posarà remei de veritat, des de les escales de Bellvitge o des de campanyes com «No marxis sense hora», a que canviïn les prioritats, i, per tant, també canviïn les polítiques i acabem amb les xifres aquestes del patiment, que són les llistes d’espera.”

” El Govern, via conseller, ens ofereix plans, plans i plans.Solucions, cap”

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Partit Popular  insistia que davant dels problemes de la sanitat pública catalana ” el Govern, via conseller, ens ofereix plans, plans i plans.Solucions, cap, conseller; plans, molts, i això ho vaig dir ja fa més de divuit mesos: plans, molts; solucions, cap. Esforç pressupostari escàs, el conseller, cofoi”.      Per aquest diputat “el problema és que, en sanitat, el Govern de la Generalitat està demostrant ser bastant incompetent”.ja  que  el problema de l’infrafinançament és que el Conseller  no té la força com  perquè li donin els recursos que  necessita per dotar la sanitat de les eines necessàries per abordar els problemes  “Els pressupostos creixen més que no pas creix el pressupost del Departament de Sanitat. “. Tot i això no hi ha incovenient en donar suport a la moció presnetada  ja que   Tenim les”llistes d’espera més llargues de tot Espanya”  Va advertir que després d’haver aprovat la  moció hi continuaran havent més de vuitcents mil catalans esperant que algun dia els cridin per ser atesos per l’especialista o per ser intervinguts quirúrgicament.

 

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *