EL SISTEMA DE SALUT PÚBLICA I LA SEVA RESPOSTA PER A LES PERSONES MALALTES AMB COVID-19 PERSISTENT

Facebooktwitter

La PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DEL  BAIX VALLÈS impulsa la  Comissió de covid-19 persistent del Vallès

El 8 d’octubre de 2021 la OMS (Organització Mundial de la Salut) va definir la COVID PERSISTENT com “ és la condició que passa en individus amb antecedents d’infecció probable o confirmada per SARS-CoV-2, generalment 3 mesos després de l’inici, amb símptomes que duren almenys 2 mesos i no es ppoden explicar amb un diagnòstic alternatiu”.

Definida la malaltia, segons els darrers estudis, a l’any 2022 hi ha comptabilitzats més de 200 símptomes. La malaltia es concreta en persones malaltes segons situació per gènere, edat, territori, desenvolupament professional i situació laboral, i altres característiques sòcio-demogràfiques.

Entenem que tothom està d’acord en que els sistemes de salut públics avancin en la investigació sobre les causes, les formes de cura i rehabilitació. Així com en la sensibilització sobre la temàtica entre les persones treballadores del seu sistema, siguin metges/metgesses, infermeria, atenció auxiliar, i tothom que en formi part, per tal de donar una bona atenció a les persones malaltes i aportar a la seva recuperació. Sabem que a dia d’avui no hi ha una medicació eficaç ni cura de la malaltia.

Tanmateix, el Col·lectiu de Covid Persistent Catalunya treballa al territori per millorar la situació de salut de les persones malaltes, de forma pionera, i en fa incidència. Fem ressò de les seves aportacions en aquest decàleg i agraïm i aplaudim la seva tasca.

Nosaltres, la comissió Covid-19 persistent Vallès Oriental, de la Plataforma en defensa de la Sanitat Baix Vallès, concretem:

1. La necessitat de que les persones professionals del sistema de salut públic de la comarca, especialment als CAP, coneguin i tinguin formació específica sobre la malaltia Covid-19 persistent (en endavant CP) és una urgència. Que tinguin accés a informació de primera mà real sobre la CP i amb això siguin sensibles i detectin els seus símptomes i puguin atendre amb cura, afecte i professionalitat a les persones que arriben al sistema sanitari amb la malaltia, discernint entre altres malalties.

2. És imprescindible que hi hagi un diagnòstic adequat i eficaç de la CP. Que ningú quedi exclòs d’un diagnòstic i que consti al seu historial mèdic. Més enllà de si la persona té una PCR positiva o no, com a indicador que ha passat la covid-19, cal cercar les vies necessàries per a que el diagnòstic
sigui ben acurat.

3. La necessitat d’atenció especialitzada a les persones amb CP a la comarca, entenent com a tal una atenció especialitzada, tota aquella que sigui adequada als seus problemes greus de salut, derivats de la malaltia en temps i espai adequat. Manquen especialistes formats/des i recursos d’atenció àgils
i accessibles. Demanem un equip format adequadament als Hospitals de Mollet del Vallès, Granollers i Sant Celoni, és a dir, una unitat especialitzada CP. Som coneixedors de les llistes d’espera a les unitats ja existents a altres territoris (superen l’any).

4. Posem sobre la taula la necessitat de seguir sensibilitzant sobre la prevenció al contagi de COVID-19, motiu de desenvolupament de la covid-19 persistent, per tal de reduir el nombre de persones amb CP en un futur.

5. Sol·licitem l’impuls d’estudis d’investigació amb professionals de la salut, les universitats i les pròpies persones malaltes, a nivell local i internacional.

6. Demanem tenir en compte les baixes professionals per malaltia, els temps de recuperació de la malaltia i que es poden allargar més enllà del que a l’actualitat preveu la llei. No volem a ningú malalt de CP i amb mal estat al seu lloc de feina.

7. En cas de les persones malaltes de CP amb dificultats cognitives, és a dir, que la seva capacitat cognitiva està afectada, demanem l’avaluació immediata per professionals de neuropsicologia, i l’acompanyament a la rehabilitació cognitiva permanent fins a la cura. Tenint en compte la creativitat
per resoldre allà on no arriben els recursos econòmics, els sistemes telemàtics o presencials, i les capacitats i habilitats de les pròpies persones malaltes de CP, demanem un dispositiu al territori el més aviat possible: eficaç, participat i eficient en rehabilitació cognitiva per a persones malaltes de CP.

8. Les persones amb covid-19 persistent som persones malaltes, però també tenim capacitats i habilitats, per tal de sumar a la millora del col·lectiu de persones afectades i volem esser part de la solució al problema. Confiem en que plegades sumem a resoldre el problema de salut des de la responsabilitat
i el compromís que cadascú te a la societat, professionals, polítics i ciutadania. Per això volem ser escoltades i que es tinguin en compte les nostres propostes.

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *