LA MAREA BLANCA DE CATALUNYA HA PRESENTAT LES 38 PROPOSTES AL PARLAMENT

Facebooktwitter

Si el passat mes de maig representants de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas presentaven al Congrés dels Diputats el document sorgit de la Tercera Coordinadora Estatal celebrada a Barcelona (llegir LES MAREES BLANQUES AL CONGRES DELS DIPUTATS PRESENTEN 38 MESURES IMPRESCINDIBLES ) ara ha estat el torn de les dfierents comunitats autònomes i parlaments., com ha estat el passat dia 5 de juny a Madrid.

 

Avui ha estat el torn nostre i diferents companys com la Espe de Resistèncioa Clínic, la Rosa de Sabadell i el Toni de Dempeus han presentat a Registre aquest important document que porta per títol :

 

 

 

 

 

Document sobre la Sanitat Pública per a la  implantació a tot l’Estat Espanyol, presentat per la Coordinadora de la Marea Blanca Estatal i treballat en la seva Tercera Assemblea, que va tenir lloc a Barcelona el 21 de gener passat de 2017 .

Davant el desmantellament progressiu que pateix el nostre Sistema Nacional de Salut i la gravíssima degradació que afecta a  la sanitat pública en tots els territoris de l’Estat, la Marea Blanca Estatal considera que aquesta situació crítica pot i ha de ser revertida, perquè encara s’està a temps de reflotar i enfortir aquest Servei Públic essencial; per això, fem públiques les nostres reivindicacions:

 

EN ELS ÀMBITS ESTATALS I LOCALS

– REVISIÓ de LA LLEI GRAL. DE SANITAT de 1986 amb DEROGACIÓ de l’art. 90 que obre la part de concessions a la Sanitat Privada.

– DEROGACIÓ de la LLEI 15/1997 per garantir, sense obstacles, la GESTIÓ PÚBLICA i transparent de tots els Serveis Públics.

– DEROGACIÓ de l’art. 135 de la Constitució Espanyola, del 2011, i que hi hagi un blindatge constitucional de la SALUT com a dret fonamental.

– DEROGACIÓ del R.D 16 / 2012.- Que hi hagi finançament finalista del SNS (Sistema Nacional de Salut) a través d’impostos, mitjançant política fiscal justa, recuperant la universalitat, ELIMINANT re-pagaments, i garantint l’EQUITAT i ACCESSIBILITAT.

– VIGILÀNCIA I SUPERVISIÓ de la SANITAT PRIVADA, que haurà d’assumir el cost de les seves prescripcions.

– ELIMINACIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC de les mutualitats de funcionaris (MUFACE, ISFAS, MUGEJU ..) integrant-les al Sistema Nacional de Salut amb el mateix finançament i serveis que per a la resta de la població.

– INVESTIGACIÓ RIGOROSA DE TOTS ELS SERVEIS SANITARIS Privatitzats, i revertir-los de manera progressiva a la gestió pública.

– SANCIONAR A QUI PRETENGUIN ESPECULAR AMB LA SANITAT: entramats societaris, fons de risc nacionals o estrangers, conflicte d’interessos amb asseguradores privades, etc ..-.

– AUDITORIES CIUTADANES DEL DEUTE SANITÀRIA i depuració de responsabilitats i dels responsables d’aquella que sigui considerada il·lícita i / o il·legítima.

– CAP RESCAT amb fons públics de les possibles pèrdues que al·leguin les empreses privades concessionàries.

– DEROGACIÓ de la REFORMA DE L’ESTATUT MARC (Llei 10/2013) que modifica la regulació laboral del personal estatutari per adaptar-la a les UGC.

 

 • REBUIG al model d’UGC (unitats de Gestió Clínica) i semblants que posen en perill la PLURALITAT i la INDEPENDÈNCIA dels treballadors, faciliten la FRAGMENTACIÓ del Sistema  i anteposin criteris economicistes a criteris sociosanitaris.

 

 • DEROGACÓ del  RD 954/2015, conegut com  PRESCRIPCIÓ D’INFERMERIA que regula “la indicació, us i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’us humà” per part d’infermers. Ha creat un greu problema on no n’hi havia.

 

 

 • PROHIBICIÓ de tota  DESGRAVACIÓ FISCAL  de les Assegurances Privades , tant per a empreses com per a particulars.

 

 • ELIMINACIÓ de l’ACORD del Govern Central amb  FARMAINDUSTRIA que garanteix  l’augment de la despesa farmacèutica segons IPC.

 

 

 • IMPULSAR la I+ D des del SECTOR PÚBLIC i garantir la formació continuada.

 

 • INCORPORACIÓ a la legislació com a DRETS DE LA CIUTADANIA la salut sexual i reproductiva, la interrupció voluntària de l’embaràs, la reassignació de gènere, les cures pal·liatives, i el dret a una mort digna i a la privacitat, confidencialitat, titularitat i custòdia de la història clínica (cap servei, organisme o empresa, ni privada ni mercantil hi tindrà accés).

 

 • PARTICIPACIÓ I PROMOCIÓ de  LLEIS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, que contemplin la prevenció des de signes apareguts en el sector sanitari amb incorporació d’accions contundents.

 

 • DOTACIÓ DE CONTINGUT i protagonisme al CONSEJO INTERTERRITORIAL garantint la cohesió, equitat i continuïtat assistencial entre CCAA.

 

 • DOTACIÓ d’una estructura organitzativa una CARTERA DE SERVEIS COMUNS  a totes les CCAA.

 

 • ADECUACIÓ DEL CATÀLEG DE PRESTACIONS a les necessitats reals.

 

 

 • ESTIMULACIÓ DE L’US RACIONAL dels recursos sanitaris i dels medicaments.

 

 • EQUIPARACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS en  TOTS ELS TERRITORIS DE L’ESTAT , acabant amb la precarietat laboral i tota discriminació.

 

–  ASSEGURAMENT de l’obligat MANTENIMENT dels centres sanitaris, així com els serveis de NETEJA, BUGADERIA, CUINA, etc. … que garanteixin la seguretat, higiene, salubritat i qualitat del servei, amb GESTIÓ 100% PÚBLICA.

– COMPLIMENT DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

– GARANTIA DE PLANTILLES ADEQUADES A les NECESSITATS poblacionals. PLANIFICACIÓ DE L’INCREMENT DE PLANTILLES DAVANT DEMANDA: estacional, situacions epidemiològiques determinades o estacionals.

– POTENCIACIÓ de la ATENCIÓ PRIMÀRIA com a porta d’entrada al sistema i eix coordinador entre nivells assistencials, serveis municipals i supralocals, de urgències, i de Salut Pública; prioritzant les activitats de prevenció i promoció, així com les comunitàries.

– ADEQUACIÓ a l’atenció de la URGÈNCIA EXTRAHOSPITALÀRIA així com la SANITAT RURAL, dotant-la de recursos suficients.

– EXIGÈNCIA D’IMPULS CLAR a la LLEI DE DEPENDÈNCIA. POTENCIAR ELS SERVEIS SOCIALS I LA COORDINACIÓ ENTRE ELS AGENTS que intervenen en la prevenció i tractament de les dependències. INTEGRACIÓ DEL TREBALL SOCIAL en l’equip multidisciplinari de salut.

-Impulsar I REFORÇAR LA SALUT MENTAL des UN ENFOCAMENT SOCIAL I COMUNITARI amb recursos 100% Públics i dotació de mitjans suficients.

– ESTIMULACIÓ en la creació d’CONSELLS DE SALUT i Altres formes de participació ciutadana amb caràcter PARITARIO, TITULAR I VINCULANT.

– VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL TRANSPARENT de les competències municipals: xarxa d’aigües, contaminació, higiene i salubritat de llocs públics, tractament de residus, cementiris, plagues, neteja urbana, parcs-. Aquests serveis tindran també total GESTIÓ PÚBLICA.

– VIGILÀNCIA EXTREMA D’ADJUDICACIONS D’OBRES I SERVEIS amb TOTAL TRANSPARÈNCIA, CONTROL PÚBLIC i responsabilitat.

– POTENCIACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SALUT QUANT A PREVENCIÓ I PROVISIÓ DE LA SALUT 100% pública

 

EN L’ÀMBIT EUROPEU

– REBUIG A TRACTATS DE LLIURE COMERÇ que supediten drets ciutadans a interessos de multinacionals i els mercantilitzen. explícitament al TTIP, CETA I TISA.

– INTERVENCIÓ EN LES CORRENTS MIGRATORIAS A LA UE garantint els drets humans.

– REGULACIÓ I MÀXIM CONTROL des de la participació pública de la indústria FARMACÈUTICA, ALIMENTÀRIA I BIO- TECNOLÒGICA i Impulsar R + D + I públiques.

– EXIGÈNCIA DE RENDIMENT DE COMPTES I SANCIONS PERTINENTS a aquells GOVERNS que emparin i incorrin en casos d’CORRUPCIÓ.

 

 Barcelona,  1 de juny de 2017

 

 

 

Facebooktwitter

2 thoughts on “LA MAREA BLANCA DE CATALUNYA HA PRESENTAT LES 38 PROPOSTES AL PARLAMENT

 1. Hola,

  Creo que hay un error en el lugar donde se ha registrado. En un sitio pone Parlament de Cataluña y en otro Congreso de los Diputados. Supongo por la foto que es en el Parlament…no es así? Salud!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *