LA MAREA BLANCA DE CATALUNYA PEL DRET UNIVERSAL A L’AVORTAMENT LLIURE , SEGUR I GRATUÏT

Facebooktwitter

La Marea Blanca de Catalunya respon a la crida feta per diferents entitats , com l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, la Marea Verde Barcelona , Metges del Món, Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat) , Red de Migración, Género y Desarrollo, Xarxa de Dones per la Salut, Campanya pel Dret a l’Avortament, Ca la Dona Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) o Mika Sororidad Internacionalista i s’afegeix amb tota la força a exigir a totes les autoritats públiques un conjunt de reivindicacions dins de la campanya per un avortament universal a Catalunya.
http://lassociacio.org/wp-content/uploads/2019/07/Cat-Per-un-avortament-universal-a-Catalunya-2.pdf

Col.lectius i entitats impulsores



Per qué tú també has d’afegirt-te a la campanya :

Al complir-se dos anys de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, la Generalitat de Catalunya realitza una consulta pública amb l’objectiu d’elaborar un projecte de Reglament per a desenvolupar els continguts d’aquesta Llei.

Aquesta iniciativa arriba en un context on moltes organitzacions i plataformes dels àmbits social, professional i científic, ja han evidenciat els buits legislatius i obstacles administratius amb els quals es troben les persones migrades no residents a Catalunya i sense targeta sanitària, quan intenten accedir a l’atenció sanitària, així com l’impacte que això té en les seves vides.

Per això, diverses organitzacions constitueixen una Taula de Treball sobre l’accés a l’atenció sanitària dels menors de 18 anys, dones i persones embarassades i a la interrupció voluntària de l’embaràs, des d’on han treballat el present document, amb la finalitat d’acostar a les autoritats públiques les principals problemàtiques sobre aquest tòpic, les quals ens animen a continuar treballant per a aconseguir que els drets humans de les persones migrades, amb especial èmfasi de les dones i persones embarassades i els menors de 18 anys, siguin reconeguts de manera real i directa, sense cap mena de discriminació.

Considerem que, tal com organismes de Nacions Unides i del Consell d’Europa han subratllat, algunes de les reformes que han realitzat els legisladors espanyols i catalans contravenen els estàndards internacionals de drets humans. Des de diferents espais s’han dirigit recomanacions instant-los a garantir l’accés a l’atenció sanitària de les persones migrades, independentment de la seva situació administrativa.

A més, han comprovat que en molts casos la manca d’informació ha afectat les persones migrades en l’exercici del seu dret a salut, a causa dels temors a veure’s davant factures o compromisos de pagament als quals no poden fer front per accedir als serveis sanitaris.

D’altra banda, hem constatat una falta d’informació del personal administratiu i sanitari quan informen els usuaris i les usuàries sobre la declaració de responsabilitat a les persones que no tenen targeta sanitària. El Departament de Salut i CatSalut han de destinar recursos per a la formació del personal i donar instruccions clares que no es procedirà al cobrament de les urgències si les persones afectades signen una declaració responsable sobre la seva manca de recursos.



Que exigim amb aquesta campanya

 Que estableixi les condicions per a una atenció sanitària universal, de qualitat, i sostenible sobre la base d’una gestió eficient, eficaç i transparent. La falta d’accés a l’assistència sanitària de la població migrada i refugiada és racisme institucional. És imprescindible que els sistemes de salut superin les barreres culturals i lingüístiques i es realitzi un abordatge multidisciplinari intercultural.

 Que el Reglament garanteixi l’assistència sanitària dels residents en risc d’exclusió social, de tots els menors de 18 anys, així com l’atenció a totes les persones i dones embarassades que estan a Catalunya estiguin o no empadronades, durant l’embaràs, el part, el postpart i la interrupció voluntària de l’embaràs.

 Que l’empadronament no constitueixi un obstacle a l’accés a l’atenció sanitària. Ha de ser accessible a totes les persones que no poden tramitar l’empadronament, en particular les persones en situació irregular o sense domicili fix, ja que el dret a la salut és inherent de totes les persones sense condicionaments legals.

 Quant al període mínim per a acreditar l’arrelament, ens oposem al fet que s’estableixi un termini d’arrelament de 3 mesos.

 Que es redueixi al mínim el temps d’espera per a obtenir la targeta sanitària i que es garanteixi que aquest sigui menor al termini dels 3 mesos que estableix la disposició final primera de la Llei 9/2017.

 Que el decret garanteixi que cap cas es realitzarà cobraments d’urgències, ja que tota persona té dret a l’accés de forma gratuïta a l’assistència sanitària en urgències; aquest accés ha de ser garantit per cada Estat. Negar aquest dret és una mesura regressiva i contrària a la universalitat efectiva del dret a la salut de totes les persones.

 Que es realitzin campanyes informatives a la ciutadania sobre el dret a la salut, especialment a les persones i col·lectius d’especial vulnerabilitat, per a què coneguin i exigeixin els seus drets.

 Formació del personal administratiu i sanitari sobre la regulació vigent, ja que cal assegurar el coneixement del contingut de la Llei i del decret per a garantir la seva correcta aplicació i evitar irregularitats i discrecionalitats, com el cobrament del servei d’urgències o la denegació a l’accés a l’atenció sanitària. També s’ha de fer extensa la formació a les persones que treballen als serveis socials.

 Que el Parlament de Catalunya aprovi una reforma de la Llei 9/2017 en lectura fàcil amb l’objectiu que es presti assistència sanitària a totes les persones i dones embarassades, tant per aquelles que vulguin continuar el seu embaràs com per aquelles que decideixin interrompre’l, i als menors de 18 anys que sense targeta sanitària. Mentre s’aprova aquesta reforma, exigim que la Consellera del Departament de Salut emeti una Instrucció que reguli l’atenció sanitària d’urgència a aquestes persones.

Als enllaço de sota podràs adherir-te :

http://lapasucat.blogspot.com/2019/07/campanya-per-lavortament-universal.html

https://www.aldia.cat/gent/noticia-collectius-feministes-impulsen-campanya-per-avortament-universal-catalunya-20190722150841.html

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *