L’ATENCIÓ SANITÀRIA A LA POBLACIÓ INFANTIL

Facebooktwitter

Comunicat de la Marea Blanca de Catalunya

La manca de pediatres a l’atenció primària és un fet en el sistema sanitari públic de tot l’estat, fruit de la mala planificació de la formació d’especialistes i de les condicions de treball que s’ofereixen, a vegades, amb càrregues assistencials inassumibles. Les famílies estan preocupades perquè veuen amenaçada l’atenció a la salut dels seus fills menors. A Catalunya fa temps que s’estan oferint diverses modalitats d’atenció a la població infantil amb la participació d’altres professionals. Però, en ocasions,  per preservar el ser atès per un pediatra s’ha allunyat el servei o s’han perdut els professionals de referència. L’absència d’un model clar, la improvisació i la manca d’explicacions a la ciutadania per part de les institucions ha estat la tònica. Tot plegat representa una pèrdua de qualitat i un desprestigi més per a la sanitat pública, que porta a que la població amb més poder adquisitiu es procuri serveis privats.

Sabem que els determinants més importants de la salut dels infants són les condicions econòmiques, familiars, socials i culturals en les que neixen i es desenvolupen. I també que les actuacions sanitàries que més impacten en la salut de les criatures són les activitats preventives i de promoció de la salut, així com el diagnòstic i el tractament de les malalties que es fa en l’àmbit de l’atenció primària. En els centres de salut, pediatres, infermeres i metgesses de família participen de diferents maneres en tot el procés d’atenció, però l’existència d’un professional referent (que segueixi l’infant i la seva família al llarg del temps i estableixi relacions de confiança mútua) és un element clau per al bon resultat de l’atenció. 

La manca de pediatres no pot ser causa de pèrdua de recursos i de capacitat de l’atenció primària de salut ni pot suposar un agreujament de les iniquitats socials i territorials en salut. Per això, des de Marea Blanca Catalunya demanem que, en qualsevol opció organitzativa i de participació dels diferents professionals, es garanteixin els següents aspectes assistencials:

  • L’accessibilitat a les activitats preventives, de promoció de la salut i d’atenció en primera instància dels infants en tots els CAP
  • La dotació de personal suficient en els equips d’atenció primària, amb poblacions assignades dins les ràtios recomanades i evitar la pèrdua d’un sol professional  en el cas que no es puguin contractar pediatres
  • Un professional sanitari de referència per a cada infant i la seva família que tingui una visió global de les seves necessitats de salut
  • La potenciació de la infermera de pediatria, imprescindible en les activitats de promoció i prevenció de la salut dels infants
  • L’atenció per un/una pediatre quan el problema de salut ho requereixi
  • La promoció  d’accions comunitàries per augmentar l’autocura i disminuir la medicalització, en coordinació amb agents i entitats locals. Exemple: tallers de criança, suport a l’alimentació, a l’aprenentatge i al lleure, activitats en l’entorn escolar….
  • Una informació clara i argumentada a les famílies i facilitar la seva participació en la planificació, organització i avaluació dels serveis.

Barcelona 13 de febrer de 2019

Aquest comunicat ha tingut un important seguiment a la premsa :

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *