LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG DE 2019 PER A LA PLATAFORMA DE LA SANITAT PÚBLICA DEL BAIX VALLÈS

Facebooktwitter

Des de la Plataforma de la Sanitat Pública del Baix Vallès http://plataformasalutpublica.blogspot.com/ vam enviar una sèrie de propostes en matèria de Salut per els Partits politics Municipals del Baix Vallès que concorreran al Maig a les eleccions municipals. Entenem que cal impulsar dels consistoris aquesta sèrie de mesures, moltes  d´aquestes són competències del govern de la Generalitat. Però amb voluntat política, sempre es pot pressionar als governs competens en aquesta matèria i si més no, donà suport des dels Ajuntaments a aquesta sèrie de mesures que van encaminades a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes  de les diferents ciutats i pobles que conformen el Baix Vallès. Com per exemple:

  1. Defensa d’un model sanitari públic i universal i de gestió pública. Ja que creiem fermament que aquest es el model sanitari que garateix la equitat  asistencial a la ciutadania.
  2. Demanent compromís de cedir un terreny municipal per a la construcció d’un CUAP. Entenem que els Ajuntaments dispossem de terrenys de propietat municipal que es podrien destinar a aquest ambit a mes de ser de la seva obligació.
  3. Compromís per impulsar la salut comunitària, laboral, alimentaria, ambiental i de prevenció a les Escoles. Ja que l’educació en aquesta materia des de les escoles, ajudaria a agafar conciencia als més petits envers la Salut i tota la població
  4. Defensa de la salut bucodental a la sanitat pública. Mentrestant, dedicar una partida pressupostària per ajudar a les persones més vulnerables en aquesta matèria. Entenem que no tothom es pot pagar un dentista privat i que la salut bucodental hauria d’estar inclossa a la seguretat social.
  5. Impulsar iniciatives per revertir els serveis privatitzats de la gestió pública. Hospital, Soci Sanitari, rehabilitació, atenció primària , residencies, atenció domiciliaria, etc. Ja n’hi ha prou de privatitzar serveis basics i públics per part de les administracións.
  6. Impulsar mesures per aconseguir urgències 24h, unitat hospitalària i protocols més humans en salut mental. Ja que la Salut mental es la gran oblidada pels governs.
  7. Compromís perquè l’atenció primària sigui considerada una atenció fonamental amb més recursos i més personal sanitari. Un servei bàsic com es l’atenció primaria al nostre model sanitari no es pot deixar “de la mà de Deu”, ja que acaba sent un servei precaritzat, i tant els pacients com el personal sanitari  pateixen les consecuencies
  8. Construcció immediata del nou CAP a la Llagosta. Ja que es necessari  per aquesta població,
  9. Obrir finestretes als Ajuntaments per informar, recollir queixes per la seva tramitació.
  10. Més transport públic urbà i interurbà. Més aparcaments lliures i zones blaves rotatives i gratuïtes. Es més que necessari un transport públic de qualitat i més nombrós, i sobre tot, que si no queda més remei que trasladar-se en transport privat, no hi hagi esperit de lucre amb les zones d’aparcament.

Des de la nostra plataforma creiem fermament en què la implantació d’aquesta sèrie de mesures i amb la gestió adequada, aquestes ajudarien de forma notable a millorar el funcionament de la nostra sanitat que és la de tots i totes els ciutadans i ciutadanes.

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *