LES PLATAFORMES ANTIINCENERACIÓ AL PARLAMENT EUROPEU

Facebooktwitter

Al Parlament Europeu en representació de la Plataforma d’aire net a la Foia de Bunyol i de la Coordinadora d’ Plataformes contra la incineració d’Andalusia, Madrid, Sagunt, Ponferrada, Toledo, Mora, Astúries Alsasua, Santa Margarida i Els Monjos, Sant Vicents de l’Horts i Montcada i Reixac, va intervenir  Jose Luis Conejero https://www.sicom.cat/blog/jose-luis-conejero-lafarge-treballa-des-del-2008-sense-autoritzacio-ambiental-i-cada-cop-contamina-mes-laplacadelsfuturs-12-2-2020/

En aquesta adreça electrònica es pot accedir a tot el debat que es va realitzar, el dia 26 de maig a partir de les 16 hores 45 minuts partir de las 16 horas 45 minutos https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-petitions_20210526-1645-COMMITTEE-PETI_vd


Després de la nostra intervenció i de l’debat generat la Comissió de Parlament Europeu va decidir deixar oberta la interpel·lació pels següents motius:

Segons la representant de la Comissió, la fàbrica de ciment de CEMEX Bunyol, supera certs límits en les seves emissions a l’aire i això ho hauria de corregir d’acord amb la Directiva Marc Europea i adoptar mesures de supervisió de terra. A més afegeix: que l’actual Autorització Ambiental no té en compte els requisits dels annexos de la Directiva. I segons la informació demanada encara hi ha una negociació pendent de posar-se a el dia. En aquests moments hi ha una nova proposta d’Autorització, a la qual han al·legat, no només Aire Net i Ecologistes en Acció, sinó diversos dels ajuntaments de la comarca. Aquest procés finalitzarà el 9 de juny. En el debat també es va constatar que la Comissió Europea no contesto a alguna de les nostres peticions com l’etiquetatge de el ciment (la seva procedència i residus tòxics emprats en la seva elaboració). Per aquest motiu la interpel·lació es queda oberta per tutelar que l’autorització (en la qual es s’han presentat al·legacions) compleixi amb la legislació Europea i donin resposta a totes les nostres peticions.

La nostra intervenció integra: La intervenció ha constat de 2 punts

El primer: La primera sobre la fàbrica de Cemex de Bunyol, que té una proposta de permís ambiental.

 Tot i que tant a Buñol com en les altres cimenteres d’Espanya no s’ha realitzat cap estudi epidemiològic de com la incineració afecta la salut.

 Tot i que en la mateixa se l’autoritza a incinerar residus perillosos (fangs de depuradora de residus industrials, plàstics, NFS, CDR, farines càrnies, dissolvents) a Tot i que la majoria pot ser reutilitzat i no cremat. Convertint d’aquesta manera la economia circular en economia lineal.

 Tot i que les cimenteres tinguin més límits d’emissió que les incineradores, que és el que en l’actualitat són.

 Tot i que encara no s’hagin fet públiques les emissions realitzades en l’any 2019.

 Per això a aquesta proposta presentessin al·legacions la Plataforma Aire Net a La Foia de Bunyol, per diversos ajuntaments de la comarca i per Ecologistes en Acció.

I la segona sobre la incineració

1-) La prohibició a través de legislació europea de tota activitat d’incineració i coincineració de residus, usats com a combustible (domèstics, industrials, tòxics, perillosos, etc.) A les fàbriques de ciment, tèrmiques i orujeras.

2-) Que en l’etiqueta aparegui la procedència de el ciment, així com si aquest ha estat fabricat mitjançant la incineració de residus (tòxics, perillosos, domèstics, industrials, hospitalaris, etc.)

3-) Que s’obligui a les empreses coincineradoras a publicar la classe de residu coincinerado, la quantitat i la seva procedència exacta. Aquestes instal·lacions aquestes sent finançades a Espanya de forma indirecta per mediació de la assignació de drets d’emissió de CO2. En el període 2014-2019 van obtenir un benefici de la venda de drets de més de 157 milions d’euros. BENEFICI

 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/el-comercio-de-derechos-de-emision-en-espana/evaluacion-y-cumplimiento/

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/balancesectorial2019_tcm30-509971.pdf

 

 

Aquestes instal·lacions es troben a pocs metres de nuclis urbans i de col·legis . Estudis com el de la Universitat de Carles III que demostra que viure en un radi de 5 km de aquestes instal·lacions tens més probabilitats de contraure algun tipus de càncer o el realitzat per Agostino Di Ciaula en què estudia les conseqüències de la incineració en l’acumulació de metalls en els nens. Sol·licitem a el Parlament Europeu que protegeixi la nostra salut i la posi per sobre de la economia, impedint que aquestes instal·lacions estiguin funcionant a escassos metres de les nostres cases. Les cimenteres són una de les principals causants de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, que la incineració és un malbaratament de materials i augmenta les emissions perilloses per la nostra salut

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *