NO ALS ACORDS PRESSUPOSTARIS DE LA GENERALITAT PER AL 2023

Facebooktwitter

La Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya fa una crida  als diversos moviments i entitats socials a continuar defensant les reivindicacions socials, a mobilitzar la ciutadania perquè el govern de la Generalitat i els grups parlamentaris atenguin les nostres reivindicacions

El govern de la Generalitat després d’assolir un acord amb el grup parlamentari En Comú Podem que no recullen les principals reivindicacions dels moviments socials registrades el passat 31 d’octubre al Parlament, han subscrit un nou pacte amb el grup parlamentari del PSC-Units per avançar, amb la finalitat d’articular una majoria parlamentària que aprovi els pressupostos i permeti a ERC continuar governant la Generalitat.


Els moviments socials que participen en la Coordinadora de Moviments socials i sindicals de Catalunya després de l’ estudi i valoració d’ ambdós acords reiterem:

SALUT PÚBLICA
La dotació als pressupostos per la atenció primària (AP) en la sanitat pública, és l’ element fonamental per atendre de manera presencial, àgil, i eficient els problemes de salut de la ciutadania, realitzar las
contractacions necessàries de personal en condicions dignes i estables, superar les intolerables llistes d’espera i evitar els col·lapses a tot el sistema de salut

Lamentablement segueix maltractant el Sistema Nacional de Salut. molt lluny del mínim de 25% de la despesa global per AP, com recomana la OMS i ve reivindicant des de fa anys el personal sanitari i els moviments socials.

Segueixen sense revertir-se las privatitzacions, així com la mercantilització i retallades del passat en el conjunt del sector. Tot plegat provocant un davallada de la sanitat pública i un patiment social
actualment ja insuportable

No apareix èxplicit un concepte que té molt a veure amb l’infrafinançament crònic i el model de SNS: la parasitació mal anomenada “col·laboració públic-privada”, i s’abusa de verbs en infinitiu que no comprometen ni canvien res “Consolidar, gestionar, millorar, mantenir, proposar, elaborar, desplegar, reforçar, facilitar, iniciar, impulsar: fum

A retenir:
En concret per l’Atenció Primària és de 2.101,3 M€ d’un global de 12.232,8 M€ (just un increment de 279,2 M€ =15,3 %). Diuen i escriuen al projecte que això “representa un 24,6 %”: FALS, perquè és respecte de la “provisió de serveis”. Aquest és un mètode no utilitzat anteriorment, i que amaga la realitat que tan sols és un 17,9% del Global de Salut. Denunciem aquesta maniobra tramposa per enganyar darrera les xifres a la ciutadania i el clam que arreu s’ha mobilitzat pel just, necessari i irrenunciable 25%

La falta d’assoliment del 25% per a l’atenció primària es una línia vermella per a la Marea Blanca de Catalunya i la Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya.
Altres epígrafs determinants son també manifestament insuficients i en resulten menystingudes necessitats imperioses com la Salut Pública puja en 32’6 M€, l’Atenció sociosanitària s’incrementa en
23’5 M€ (un 4’8% més), o la sempre arraconada Salut Mental amb 521,5, incrementant-se en 49 ‘3M, un pírric 6’1 %, de la provisió de serveis sanitaris. Pel que fa als professionals, un esquifit creixement del 8’6% inútil per resoldre les necessitats de contractació per AP dignes i estables
Emprant descripcions confuses o contradictòries. Eufemismes per problemes tan greus com les Llistes d’espera, amb 100 m per millorar l’accessibilitat”, o la Covid persistent (400.000 M)

Paradoxalment la “compra de serveis sanitaris” / externalització es pressuposta ja en el 44 % del total.

Per tant rebutgem els pressupostos presentats per al 2023 per continuistes en els errors (privatització) i insuficients i mal destinats. Reclamem al Parlament de Catalunya que esmenin de fons els pressupostos en els sentit abans indicat. Mantindrem la denúncia i la pressió al carrer fins als objectius finals

EDUCACIÓ PUBLICA
La despesa pressupostària per a l’educació pública no recull l’objectiu que marca la LEC del 6% del PIB, que permeti avançar cap a una única xarxa pública i totalment gratuïta, incrementar el personal amb contractes estables, i avançar cap a la plena gratuïtat de les universitats públiques.

ACTUALITZACIÓ IRSC
Els drets de les persones vulnerables no són respectats. L’increment anunciat en el projecte pressupostari del 8% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya queda molt lluny del 29,1% (IPC acumulat a Catalunya durant tot el temps que ha estat congelat, des de l’1 de gener 2010 fins al novembre 2022), la qual cosa suposa continuar desvaloritzant les prestacions socials vinculades a l’IRSC, i excloure de l’accés a aquestes prestacions a persones i famílies en situació de pobresa.


DEPENDÈNCIA I RESIDÈNCIES PÚBLIQUES
Aquests pressupostos no resolen la greu situació que pateixen les persones dependents, no sols perquè la dotació pressupostària és insuficient i perquè no suposen un canvi de model que garanteixi una
atenció digna, també perquè en realitat suposen una reducció de places respecte de les existents en 2020 i de les previstes per a 2022.
Quatre dades avalen que s’ha produït aquesta reducció. Segons els Pressupostos de 2022 el nombre de places reals en centres residencials d’atenció a la dependència per a gent gran el 2020 era de 34.195 i
les previstes per a 2022, eren 35.283. Observem que en els Pressupostos de 2023 consta que les places reals existents el 2020 eren de 29.761 (4434 menys) i que no hi ha dades de les previstes per al 2022 (tot
i que en els pressupostos del 2022 s’indicaven). També que les previstes per a 2023 són 30.673.


Si el 2020 hi havia 34.195 places reals i les previsions per 2022 eren de 35.283 places, no han augmentat 912 places, sinó que en realitat han reduït 3.522 places (4.610 si tenim en compte les previstes al
Pressupost de 2022).


Aquesta mateixa jugada s’ha fet amb les places en centres d’atenció diürna a la dependència per a gent gran, on la reducció és de 1.654 places (2.471 si tenim en compte les previstes al Pressupost de 2022).
Pel que respecta a les places en centres d’acolliment residencial per a persones amb malaltia mental del pressupost de 2022 al de 2023, han “desaparegut” 41 places previstes.


A Catalunya cada any moren milers de persones en llista d’espera sense arribar a ser atesos. És evident que aquests Pressupostos camina en direcció contrària.


Rebutgem aquests Pressupostos perquè no inclouen la dotació econòmica que permeti posar en marxa un pla para la construcció de residències públiques i de qualitat per atendre a totes les persones que ho
necessitin, ni per revertir la privatització dels centres de titularitat pública. Tampoc destina fons per modificar la Cartera de Serveis, establint una ràtio mínima d’un gericultor per a cada quatre residents, en els torns de matí i tarda, respectivament, i un per cada deu en el torn de nit. Enlloc es contempla cap partida destinada a garantir als residents atenció mèdica a càrrec de la sanitat pública, en igualtat de condicions que la resta de la població, per tant, continuaran exclosos de l’atenció primària. I ni parlar d’una contractació estable i digna del personal de residències.


Són els pressupostos que mantindran les condicions indignes en què viuen els residents, per manca de prou personal, i a les famílies en la desesperació de veure que no poden atendre als dependents, però
no tenen una plaça tot i tenir dret.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
No hi ha dotació pressupostària suficient per garantir la gestió pública dels Serveis d’ Atenció Domiciliària a tot Catalunya amb condicions dignes per a treballadors i usuaris.


DEFENSA DEL MEDI AMBIENT I L’ EQUILIBRI ECOLÒGIC
La nostra preocupació sobre un possible retrocés en la defensa de les reivindicacions socials i cíviques de no ampliar l’aeroport del PRAT per no envair la llacuna de la Ricarda o alterar l’equilibri ecològic a la
zona, no construir el 4t cinturó al Vallès, tampoc desenvolupar el complex turístic Hard Rock a Tarragona, en l’actualitat paralitzat per no complir els criteris mediambientals, s’ha vist confirmat amb l’acord del govern de la Generalitat amb el grup parlamentari del PSC, el redactat del qual ple de forats i ambigüitats obre la porta a la seva implementació.Aquests acords tampoc acuerdos tampoco recullen els objectius de les declaracions sobre emergencia climática aprovades per la Generalitat de Cataluña i Ajuntament de Barcelona.


La llista de reivindicacions socials no recollides en el projecte pressupostari afecta més temes i sectors socials.


A partir d’aquest moment la Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya cridem els diversos moviments i entitats socials a continuar defensant les reivindicacions socials, a mobilitzar la
ciutadania perquè el govern de la Generalitat i els grups parlamentaris atenguin les nostres reivindicacions, i si no ho fan exigir comptes i responsabilitats davant la societat
17 Febrer 2023
COORDINADORA DE MOVIMENTS SOCIALS I SINDICALS DE CATALUNYA

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *