PER UN SERVEI PÚBLIC DE SALUT COMUNITÀRIA, ATENCIÓ PRIMÀRIA

Facebooktwitter

Per unanimitat  el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló reclama la reobertura immediata del CAP del poble  i del Consultori de la Colònia Güell

Important el suport de tots els grups municipals Col.laborem , Progrés, PSC, Acció X Santa coloma de Cervelló, Ciutadans  i Santa Coloma de Cervelló X la República Catalana. Des de la Marea Blanca de Catalunya volem recalcar aquest fet i a més reconèixer l’esforç persistent en la lluita de la Xarxa Veïnal de Santa Coloma de Cervelló.

Aquí sota tenim el contingut de la moció:

Degut a la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19, el  passat 13 de març es va produir el tancament del CAP de Santa Coloma i del Consultori mèdic de la Colònia Güell i el trasllat de l’atenció primària per a la ciutadania de Santa Coloma als CAP Moli Nou i Montclar, de Sant Boi, i al CAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts. El nostre municipi va ser el primer de Catalunya en el qual es va tancar l’atenció primària.

Referent a aquest fet, el Departament de Salut de la Generalitat va  comunicar a l’Ajuntament la decisió de concentrar els serveis d’atenció primària per tal de garantir les condicions de seguretat en la prestació de l’assistència sanitària i la disponibilitat de professionals, així com donar prioritat a l’atenció domiciliària i a les residències de Gent Gran.

Malgrat aquesta mesura dràstica va suposar que molts veïns i veïnes, sobretot gent gran i malalts crònics, haguessin de fer un gran esforç per adaptar-se als canvis, tot i les dificultats per desplaçar-se a aquests nous centres de referència per la manca de transport públic adient, bona part de la ciutadania de Santa Coloma la va entendre, donat el creixement exponencial de casos de Covid-19 que s’anaven detectant i la necessitat de front a la pandèmia donant-hi prioritat des del sistema de salut, vetllant per donar el millor servei a les persones malaltes i oferint les millors condicions per organitzar el personal sanitari que havia de fer un esforç enorme, donada la situació excepcional.

Amb l’inici del desconfinament, a finals del mes d’abril, i l’avanç cap a un retorn a situacions de normalitat, la mesura de mantenir tancats el CAP de Santa Coloma i el Consultori mèdic de la Colònia Güell, sense cap previsió ni calendari de reobertura entenem que havia de començar a replantejar-se i calia planificar la recuperació dels serveis.

L’Ajuntament, que sempre s’ha mostrat col·laborador i a disposició del Departament de Salut durant l’emergència, va demanar llavors, a través d’una carta a la consellera de Salut, H. Sra. Alba Vergés, la reobertura del Centres d’Atenció Primària de Santa Coloma de Cervelló, amb uns serveis que garantissin l’atenció sanitària a la ciutadania de Santa Coloma, especialment a les persones amb patologies cròniques, col·lectius més vulnerables i urgències, en unes condicions de proximitat i accessibilitat.

En aquesta carta també es va tornar a posar de manifest que tant el CAP Montclar, com el CAP El Serral no disposen d’una bona comunicació amb transport públic des de Santa Coloma, la qual cosa genera un problema per a moltes persones que necessiten atenció sanitària, especialment la gent gran.

En els dies posterior a la missiva, i malgrat seguir insistint en les demandes als responsables de la nostra Regió Sanitària, l’Ajuntament no va rebre cap resposta atenent a les peticions formulades. Davant d’aquesta manca d’atenció, el 15 de maig l’Ajuntament va tornar a insistir i va demanar de nou per carta dirigida a la consellera de Salut, al director de Sector sanitari Baix Llobregat Centre Litoral i Hospitalet de Llobregat, a la directora del Servei d’Atenció Primària (SAP) Baix Llobregat Centre, i al director de l’àrea bàsica de salut Molí Nou-Santa Coloma de Cervelló, la reobertura del CAP de Santa Coloma, per garantir una atenció sanitària de qualitat i accessible. Finalment, i després de la insistència, CatSalut va comunicar a l’Ajuntament la decisió de reprendre l’atenció presencial al municipi i reobrir parcialment del CAP de Santa Coloma a partir del 15 de juny, amb un servei de dos dies a la setmana –dilluns i dijous, de 8:00 a 14:00 h–, per fer seguiment dels pacients amb malalties cròniques.

Amb aquesta decisió de CatSalut, les urgències, l’atenció pediàtrica i les persones amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 es continuarien atenen al CAP Molí Nou de Sant Boi i les analítiques i les extraccions també es continuarien fent a Molí Nou, excepte en els casos de persones amb dificultats per a desplaçar-s’hi, que s’atendrien a domicili. I l’atenció a la dona es faria al CAP Montclar.

Recuperar l’assistència presencial a les persones més vulnerables i amb patologies cròniques, tal i com reclamava l’Ajuntament des de principis del mes de maig va ser un pas endavant, però del tot insuficient amb els serveis i horaris que es proposaven que segueixen dificultat l’accés a una atenció sanitària de qualitat a la població.

Per això l’Ajuntament va tornar a demanar als responsables de la nostra Regió Sanitària la reobertura del CAP de Santa Coloma de Cervelló al més aviat possible, en totes les seves franges horàries i per oferir els mateixos serveis que abans de la pandèmia.

A més, conjuntament amb els Ajuntaments de Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat, es va demanar una reunió amb la consellera de Salut per mostrar la preocupació i desacord amb la planificació sanitària als nostres municipis, i reclamar la recuperació dels serveis d’Atenció Primària de proximitat. Aquesta reunió entre els responsables de CatSalut i l’Institut Català de la Salut (ICS) i els Ajuntaments dels tres municipis va tenir lloc el passat 18 de juny i va permetre insistir en la demanda de revisió de la planificació actual de servei en els centres de salut d’aquests pobles, l’augment de l’atenció primària en els municipis petits i que es reprenguin els serveis de pediatria, atenció a la dona i proves analítiques, entre d’altres.

També es va reclamar una comunicació més fluida i argumentada per part del Departament de Salut amb els consistoris i la ciutadania, Per tal que puguem disposar d’informació suficient sobre com es gestionen els serveis sanitaris (les noves formes d’atenció primària establertes, com són l’increment de l’atenció domiciliària, atenció no presencial en aquells casos en què no sigui imprescindible la presencialitat, tràmits de renovació telemàtics, etc.) per part de l’administració competent en aquest àmbit.

Tant CatSalut com l’ICS es van comprometre a revisar la situació per augmentar l’atenció sanitària als nostres municipis, i també a fer-nos arribar tota la informació necessària per a traslladar-la a la ciutadania, i a establir un canal de queixes directes de la ciutadania a l’ens competent.

El passat 29 de juny el Departament de Salut va emetre una comunicació oficial per a la ciutadania, on es detallava que l’atenció presencial al CAP de Santa Coloma de dos matins a la setmana, que es ve donant des del 15 de juny, s’allargarà fins a finals de juliol, però que tot a l’agost el CAP tancarà i l’atenció es concentrarà al CAP de Moli Nou de Sant Boi. En la mateixa carta fa referència al perquè d’aquests canvis en l’atenció primària que estem vivint:

“Per què aquests canvis? Perquè amb la nova normalitat es redueix l’activitat presencial als CAP del país amb l’objectiu d’oferir una atenció amb seguretat. Es prioritza l’atenció i  seguiment dels pacients de manera proactiva des dels CAP, es potencien les fórmules d’atenció telemàtiques i es demana a la ciutadania que només vagi presencialment als Centres de Salut si és realment necessari i els ho ha indicat un professional sanitari.

Progressivament, i segons sigui l’evolució de la infecció, s’anirà augmentant l’activitat presencial als consultoris i dispensaris, que han de convertir-se en espais segurs i han de permetre garantir la distància de seguretat i circuits específics pels casos sospita d’infecció, per afavorir una atenció segura per a tothom.

En aquesta nova realitat, és important que la població adquireixi nous hàbits per comunicar-se amb el seu CAP de referència. Això es pot fer a través de diferents canals (…)”

Aquesta comunicació no aporta cap novetat sobre la situació de l’atenció sanitària al municipi, ni atén a les demandes que ha traslladat l’Ajuntament en reiterades ocasions. Exposa elements que cal garantir, pel que fa a la seguretat per a la ciutadania i les i els professionals que treballen als centres de salut, però ens preocupa el model que exposa pel que fa a l’atenció primària. Per una banda es potencia el paper dels CAP, però per altra els buida per derivar a altres vies de comunicació entre pacients i professionals.

La tendència que comença ja a visualitzar-se (fins i tot a mitjans de comunicació que la detallen com a aposta a consolidar per part del Departament) d’una atenció primària de salut menys humanitzada, amb menys contacte presencial i menys dinàmiques de relació estable i de confiança i proximitat, tindrà com a conseqüència una pèrdua en l’atenció propera, que afectarà negativament, especialment a la gent gran i els col·lectius més fràgils i vulnerables.

Malgrat els Ajuntament no disposem de competències pròpies sobre el sistema públic de salut, tenim l’obligació de vetllar perquè aquest sigui de la màxima qualitat per a la ciutadania, i que garanteixi l’accés gratuït i universal, més encara en el cas d’un municipi petit com el nostre, en què disposem d’infraestructures sanitàries limitades, i també de condicions més complexes d’accés als serveis per la necessitat de desplaçar-nos a centres de referència a altres municipis. Perquè la salut és un dret de tota la ciutadania que ha d’estar garantit.

Per això, lluitem per aconseguir que la nostra ciutadania, i el conjunt de la població, tingui garantit un servei públic de salut comunitària que tingui com a pilars:

– L’accessibilitat: centres oberts i propers a la ciutadania.

– La integralitat: la visió de la persona en el seu conjunt, englobant també la seva situació socioeconòmica i tot el seu entorn.

– La longitudinalitat: el vincle i la relació continuada entre professionals i pacients. – La coordinació: la interacció entre tot el sistema.

– La permeabilitat: adaptació a la població i a l’entorn del centre.

La crisi de la Covid-19 ha evidenciat i fet visibles mancances del sistema sanitari i sociosanitari: tant per les condicions de treball dels professionals, com per l’efecte de les retallades dels darrers anys en la capacitat d’atenció, o la necessitat de la millora de la interacció i coordinació amb l’entorn local, els Ajuntaments i les entitats socials, per a una atenció sociosanitària global

– menció especial a les residències per a la gent gran i les persones que hi treballen i viuen, que han patit un fort cop per la pandèmia, en part per la tardana i insuficient resposta de suport que han sofert.

També ha mostrat mancances en les capacitats de planificació i de reacció davant incerteses (o certeses que es podien preveure per casos anteriors a altres llocs del món, però que s’han obviat).

Cal que de l’emergència viscuda en prenguem nota i que s’actuï per millorar les polítiques transversals de Salut al país:

– S’ha de prioritzar l’atenció a la salut de totes les persones amb igualtat, i especialment de les que més ho necessiten.

– Hem de garantir que la Salut vagi molt més enllà de la simple cura, i sigui una aposta per global per cuidar i acompanyar les persones. En aquest objectiu, els CAP han de ser centres de referència de la vida als barris i municipis, dels que no podem prescindir i que cal potenciar.

– La proximitat, la confiança, els referents i la visió global i detallada que ofereix l’atenció presencial són valors clau. –

– Cal avançar en el reconeixement i la valoració del paper dels diferents professionals que han de treballar coordinadament per a una major eficàcia i eficiència: medicina, infermeria, treball social, administració, etc. i el recolzament a la seva autonomia des dels CAP per adaptar de la millor manera possible la seva feina a l’entorn, en concordança i aliança amb el teixit social i ciutadà de cada context.

En definitiva, el cop que ha representat l’emergència actual ens ha de fer valorar cap on reorientem les polítiques de Salut, aprofitar per fer correccions que millorin el sistema i evitar repetir situacions que ens han mostrat les febleses. És hora d’un Pacte Nacional per a la Salut, que dissenyi de forma àmplia el futur: invertir recursos en Salut; reconèixer els professionals públics com pertoca; establir una xarxa d’atenció pública que sigui propera i integral, amb infraestructures suficients i una clara aposta de país per a disposar d’un sistema de Salut punter i preparat per al dia a dia i el futur.

Per tot això, i atès que fins a data d’avui no coneixem cap Pla de reobertura on es respongui a quan i com es recuperarà el CAP de Santa Coloma i el Consultori mèdic de la Colònia Güell amb els serveis i horaris habituals abans de la crisis sanitària, fet que genera incertesa, inseguretat i preocupació a la ciutadania, i també a l’Ajuntament.

Atès que el tancament dels centres d’atenció sanitària al nostre municipi ha comportat una sensació de pèrdua en la ciutadania, ha dificultat l’accés al servei per a moltes persones, que no han pogut ser ateses com calia o, encara pitjor, no han traslladat els seus problemes de salut per la dificultat d’accedir a l’atenció o manca de confiança per fer-ho amb seguretat.

Atès que encara no disposem de la informació detallada requerida sobre com es gestionen els serveis sanitaris per part de l’administració competent en aquest àmbit, malgrat haver-ho reclamat reiteradament.

Atès que s’evidencia la necessitat d’un ampli acord de país per a millorar el sistema públic de Salut, més en un context en el qual molts experts rellevants alerten que l’emergència climàtica pot incrementar i accelerar les emergències sanitàries globals o regionals que poden afectar el nostre país.

Els grups municipals de Col·laborem, Progrés, Psc, Acció per Santa Coloma, Ciutadans, Santa Coloma de Cervelló per la República des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes i, per tant, amb un coneixement directe de la realitat del nostre poble, defensem una atenció primària pública i de qualitat al nostre municipi i per al conjunt del país i proposem l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la reobertura immediata del CAP de Santa Coloma i del Consultori mèdic de la Colònia Güell amb els mateixos serveis, dies i horaris que abans de l’inici de la crisi sanitària provocada per la COVID19, com a peça clau en l’atenció sanitària per a la gent del municipi.

SEGON.- Reclamar una coordinació i comunicació més fluida i argumentada per part del Departament amb els consistoris i la ciutadania, per conèixer les propostes i debatre i acordar el disseny de sistemes de promoció i atenció a la Salut adaptats a les realitats locals

TERCER.- Reclamar que l’impacte de la Covid-19 en el sistema d’atenció sanitària pública primària no vagi en detriment de l’atenció sanitària de qualitat que mereixen els nostres veïns i veïns, i del contacte personal que dóna un valor afegit a l’atenció, especialment per aquells col·lectius més vulnerables i que no tenen accés o no tenen competències tecnològiques.

QUART.- Instar al Parlament de Catalunya a impulsar un nou Pacte Nacional per a la Salut, que acordi la millora del sistema públic de salut des de l’acord, la transversalitat i l’aposta perquè sigui un pilar bàsic del país.

CINQUÈ.- Donar suport i fer una crida a la participació a les mobilitzacions ciutadanes que s’estan duent a terme per exigir la reobertura del CAP de Santa Coloma i el consultori de la Colònia Güell.

SISÈ.- Agrair a tot el personal sanitari l’esforç que han fet durant tots aquests mesos d’emergència sanitària per cuidat de totes i tots nosaltres, i reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que li reconegui les condicions laborals justes, tal i com fa anys que reclamen, i més enllà de la compensació puntual plantejada amb criteris que han generat controvèrsia entre la pròpia comunitat de sanitaris.

SETÈ.- Traslladar els acords a la presidència de la Generalitat, a la consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al director de Sector sanitari Baix Llobregat Centre Litoral i Hospitalet de Llobregat, a la directora del Servei d’Atenció Primària (SAP) Baix Llobregat Centre, i al director de l’àrea bàsica de salut Molí Nou-Santa Coloma de Cervelló, a les associacions de veïns i veïnes del municipi i a la Xarxa Veïnal constituïda a Santa Coloma per exigir la reobertura del CAP. Santa Coloma de Cervelló, 23 de Juliol de 2020

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *