“PER UNS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT QUE GARANTEIXIN ELS DRETS SOCIALS I LABORALS : Avancem cap al canvi social amb unitat i mobilització!”

Facebooktwitter

Moviments socials i sindicals exigeixen als grups parlamentaris  del Parlament de Catalunya que atenguin i donin resposta positiva al conjunt de reivindicacions socials  i obrin l’elaboració i aprovació dels pressupostos a la participació de la ciutadania

En l’àmbit sanitari,  les revindicacions es concreten en   incrementar al 25% de la inversió global per Atenció Primària ,  dignificar i donar estabilitat a l’ocupació de personal sanitari  i blindar els serveis públics en salut i revertir a públic el que s’ha externalitzat

Es fa una crida la ciutadania a mobilitzar-se per aconseguir uns pressupostos de la Generalitat que compleixi amb les  reivindicacions indicades i garanteixi els drets socials i laborals

“Avancem cap al canvi social amb unitat i mobilització! “

Tot un seguit d’organitzacions socials i sindicals  entre elles  l’Aliança de Marees i Moviments Socials de Catalunya, Assemblea Diversitat Funciona (ADF), Assemblea Moviments Socials de Catalunya, Assemblea Groga, CATAC-CTS, co.bas, Col·lectiu assembleari d’Universitats (CAU), Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadania, Coordinadora d’Assemblees de Treballadors/es a Atur de Catalunya, Coordinadora familiars Residències 5+1, Disgrup, FTC, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Marea Blanca, Marea Colomense, Marea Pensionista de Catalunya, Moviment de Resistència Veïnal, PAH catalanas, Plataforma afectats BB serveis, Plataforma SAD, Sindicat Ferroviari, Sindicat Unitari del Metro, Solidaritat Obrera de Catalunya, Unidad Pensionista Cat, USTEC-STES, 500×20 del Garraf , reconeixen que “ens trobem davant d’una situació excepcional conseqüència de la pandèmia de la covid-19 que ha evidenciat les greus mancances dels serveis públics a Catalunya, especialment en salut, residències i atenció domiciliària a la gent gran i amb discapacitat, educació, etc., a causa de les precedents retallades pressupostàries i l’aposta dels governs per la seva privatització.”

Evidencien que  la pobresa extrema s’estén entre la ciutadania, mentre la desocupació i la precarietat laboral es cronifica i afecta especialment a les dones i la joventut  i per això en aquestes circumstàncies són més necessaris que mai uns pressupostos de la Generalitat que atenguin prioritàriament les necessitats bàsiques de la ciutadania i de la classe treballadora, els drets socials i laborals, “dotant-los de recursos econòmics suficients per mitjà de la progressivitat fiscal i dedicant els fons de recuperació de la Unió Europea que es destinin a Catalunya a aquests objectius.”

1. PER UNA SALUT PÚBLICA DE QUALITAT 
– Davant el greu deteriorament en personal i recursos de l’Atenció Primària incrementar al 25% de la inversió
global per AP, tal com recomana l’OMS i realitzar les contractacions necessàries, dignes i estables, que
permetin a aquests equips assistencials executar les tasques del seu caràcter primari i comunitari. Amb visites
presencials.
– Dignificar i donar estabilitat a l’ocupació de personal sanitari mitjançant tota la contractació necessària amb
ocupació indefinida i posant fi a la precarietat, respectant els seus drets acumulats, amb el personal sanitari
interí.
– Blindar els serveis públics en salut i revertir a públic el que s’ha externalitzat. Assignar partides per a
auditories ciutadanes, inspeccions de tot nivell, inversions de rescat i procediments de desprivatització.

2. PER UNA ATENCIÓ DE QUALITAT A LA GENT GRAN I AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Modificació de la Cartera de Serveis de 2010. Una ràtio mínima d’un lloc de gericultor/auxiliar de geriatria
per cada quatre persones en el torn de matí i en el de tarda, respectivament, i un per cada deu en el torn de
nit. Disposar de servei mèdic i d’infermeria les 24 hores. Augment de les hores de personal tècnic. Atenció
mèdica a càrrec de la sanitat pública, essent referent el CAP, supressió Mutuam i altres empreses. Pla per
construir noves residències públiques. Revertir la privatització de centres de titularitat pública. Contractació
estable i digna del personal de les residències.

3. GARANTIR L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
– Gestió pública dels Serveis d’Atenció Domiciliària a tot Catalunya amb condicions dignes per a treballadors
i usuaris, mitjançant la corresponent dotació pressupostària.

4. DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA
– Augment de pressupost d’educació tal com marca la LEC al 6% del PIB, que permeti avançar cap a una única
xarxa pública i totalment gratuïta. Desplegar el decret d’inclusiva. Incrementar el personal per tal de retornar
l’horari lectiu del professorat d’abans de les retallades i per garantir la disminució de les ràtios de forma
estructural. Reconvertir els 1/3 de jornada a 1/2 del personal substitut i així combatre la precarietat.
Assegurar una plaça pública i gratuïta a tots els infants de 0-3 anys. Avançar cap a la plena gratuïtat de les
universitats públiques, i en formació professional garantir una plaça pública per a tot l’alumnat, així com la
seva gratuïtat.

5. MESURES PER LA PLENA OCUPACIÓ DIGNE
– Dotar els recursos pressupostaris suficients que permeti aplicar la setmana laboral de 30 hores, sense
disminució de salaris, en el marc de l’administració i empreses públiques de la Generalitat, així com dels seus
contractes. Efectuar les contractacions necessàries en condicions dignes i estables.
– Posar fi a l’abús de la temporalitat i la interinitat en les administracions públiques (AP) i per l’ocupació fixa
de tots els treballadors públics.

6. DRET A L’ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE I ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
– Dotar de pressupost les partides per a polítiques d’habitatge i drets socials fins al 3% del PIB autonòmic.
– Inversió per crear un parc d’habitatge públic de lloguer que garanteixi l’accés a un habitatge digne de la
ciutadania, equiparable a la dels estats i països més avançats en la matèria. Incrementar el parc d’habitatge
social a Catalunya fins a arribar al 15% d’habitatge social el 2025 tal com estableix l’art 73 de la Llei del dret
a l’habitatge a Catalunya.
– Invertir en la creació d’empreses públiques a Catalunya que garanteixin l’accés de la ciutadania als
subministraments bàsics d’energia i aigua amb preus assequibles, no determinats per l’especulació i l’abús,
especialment de la població més vulnerable.

7. ACTUALITZAR L’INDICADOR DE RENDA DE SUFICIÈNCIA DE CATALUNYA (IRSC)
– Aquest indicador que s’utilitza per al càlcul i accés a les prestacions socials com La Renda Garantida de
Ciutadania, Beques menjador i altres ajuts socials està congelat des de 2010 incomplint la legislació. Exigim
l’actualització de l’IRSC en els pressupostos de la Generalitat en els termes de la moció aprovada el 6 de
febrer de 2020, i en la immediatesa el compliment amb caràcter retroactiu des de primers de gener 2021 de
la disposició addicional 17 dels pressupostos de 2020 que estableix aplicar l’augment de l’IPREM (5%).

8. NECESSITAT DE RECUPERAR LA BANCA PÚBLICA A CATALUNYA
– Dotar de recursos necessaris per a la transformació de l’ICF (Institut Català de Finances) a Catalunya, com a
entitat financera pública, en una autèntica i sòlida banca pública d’inversió / desenvolupament, que pugui
finançar de manera directa a empreses privades o cooperatives i autònoms, sense haver de recórrer
majoritàriament a la intermediació de la banca privada i que pugui respondre als reptes que sota
responsabilitat social i ecològica té a hores d’ara Catalunya.

9. PER LA IGUALTAT REAL ENTRE DONES I HOMES
L’única manera de créixer en igualtat és educant-hi, no pot ser opcional. La formació i la sensibilització ha de
ser present a tots els espais formatius: des de la infància fins als plans d’igualtat de les empreses. No ens
podem conformar amb l’increment de plans d’igualtat, si any rere any no se’n garanteix l’eficàcia real.

Fem una crida la ciutadania a mobilitzar-se per aconseguir uns pressupostos de la Generalitat que
compleixi amb les reivindicacions indicades i garanteixi els drets socials i laborals.

Avancem cap al canvi social amb unitat i mobilització!

 

 

 

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *