Prepara la Comissió Europea una nova onada privatitzadora?

Facebooktwitter

Han sorgit  preocupacions perquè una nova onada de privatització es pugui preparar després que la Comissió Europea va demanar a KPMG que estudiés els “reptes operatius i fiscals” que les empreses estatals posen a la cartera pública. El contracte, a finals d’aquest mes, planteja moltes preguntes.

la Direcció General d’Assumptes Econòmics i Financers de la Comissió Europea (DG ECFIN)  ha impulsat un contracte de 800.000 euros  sobre assesoria i consultoria amb KPMG per estudiar les  empreses estatals a la UE i que enconratgi a “l’adopció de les millors práctiques del management (incloses la seva reestruccturació i/o privatització)

Però aquest contracte, que es pot signar a finals d’aquest mes, planteja moltes preguntes:

Aquest projecte reforçarà el mite de que el sector privat és més eficaç i, per tant, més propensos a prestar serveis públics que el sector públic, un mite que tenen alguns països de la UE?

La UE utilitzarà aquest projecte per “recomanar” noves reformes estructurals o processos de privatització en els estats membres de la UE?

I, fins i tot, aquest estudi és compatible amb el deure de la UE de mantenir-se neutral quan es tracta de la propietat dels actius, tal com s’estableix al Tractat de la UE?

El contracte
Al mes de novembre de 2016, la Direcció General d’Assumptes Econòmics i Financers de la Comissió Europea (DG ECFIN), adjudicaba  l’SPA Assessor KPMG i la Università Commerciale Luigi Bocconi, un contracte 800.000 € per proporcionar una visió general dels actius (inclosos els de propietat estatal empreses) del sector públic a la UE   i encoratjaba l’adopció de bones pràctiques en la gestió d’actius (amb la reestructuració i / o privatització) de la cartera d’actius, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat de les finances públiques i el funcionament del mercat la Unió Europea “.

Aquest contracte va fer sonar totes les alarmes per diversos motius. KPMG i el seu soci universitari  s’els hi ha demanat que informin  sobre  les empreses del sector public (SOE)  dels  28 estats membres de la UE, inclosos els patrimonis, els models de governança, les estratègies d’inversió i la recerca de diversos aspectes, incloses les “perspectives de rendibilitat”. També es demana que proporcioni estudis i dibuixi els reptes clau per part de les empreses estatals. Hi ha referències puntuals a la qualitat dels serveis i als preus dels usuaris que els consultors haurien d’incloure en els casos pràctics, però d’altra manera, es centrarà en assignar els “reptes operatius i fiscals” que els SOE posen a la cartera pública.

Un contracte d’assesorament amb KPMG és una bandera  de perill  KPMG, un dels anomenats ‘Quatre Grans’ (amb Deloitte, PwC, i Ernst and Young) que  proporciona assesorament sobre  impostos, comptabilitat i serveis d’auditoria a empreses i particulars de tot el món. També  assesora a governs  quan es tracta de la  “reforma” o “reestructuració” (paraules que de vegades s’utilitzen per a la privatització dels serveis públics), per exemple en aigua, finances i altres actius del govern). Mentrestant, a través dels seus equips de serveis professionals, també està ben preparats per a guanyar després de la privatització quan es creen noves oportunitats de mercat.

Recentment, KPMG ha arribat als titulars dels informatius per la implicació  d’una sèrie d’empreses  en l’escàndol Gupta a Sud-àfrica. Un escàndol, que ja ha donat lloc a la fallida de la firma britànca de relacions públiques   Pottinger Bell, relacionada a l’adjudicació de grans contractes estatals a les empreses del grup de negocis familiar  Gupta. El braç sud-africà de KPMG    audita  Gupta fa 15 anys. Un comunicat de setembre del 2017 al lloc web Save South Africa va dir que “KPMG corre el risc de convertir-se en el Bell Pottinger de la professió d’auditoria”. L’equip de lideratge sud-africà de KPMG ha realitzat una important contribució  al “cometre greus errors i errors de judici”.

El soci de KPMG, la Università Commerciale Luigi Bocconi, sosté com a principis  ” el liberalisme, pluralisme i progrés social i econòmic”. És una universitat privada amb “relacions estretes amb grans corporacions i organismes internacionals, així com els seus directius i funcionaris”.

D’acord amb els termes del contracte KPMG i la Universitat han de preparar informes de progrés per a la Comissió cada tres setmanes. L’Observatori  Europeu Corporatiu ha demanat a la Comissió  que facilités els informes elaborats però  s’ha negat  negat perquè “poden tenir incidència en les decisions futures  preses per la Comissió”. No queda clar   quan però sembla que el cicle del Semestre Europeu  del 2018 en què la Comissió faci “recomanacions” als estats membres sobre com estructurar les seves economies serà  el moment.

Per què importa la propietat?
Hi han moltes raons  , especialment quan es tracta de prestació de serveis públics. La privatització dels serveis de salut, per exemple, permet extreure beneficis per als accionistes mitjançant la reducció de les condicions de treball, proporcionant una   paga pitjor,  reducció de personal , que  impacten  negativament en la seguretat i la qualitat de l’atenció. La privatització suposa desigualtat en salut i fomenta  que els  proveïdors amb fins de lucre cerquin pacients de baix risc i de bon pagament mentre que de els  gran risc i els pacients més pobres   que necessiten atenció d’emergència, romanen en  un sistema de salut cada vegada amb menys recursos ( conseqüència de la prestació de la privatització) . També la  privatització soscava la responsabilitat democràtica de com es presten els serveis. Això no vol dir que els serveis públics prestats per organismes públics siguin sempre perfectes,  però  si que  la titularitat pública ofereix més eines per  a implementar millores.

El Corporate Europe Observatory ha avisat de    l’agenda  privatitzadora en el sector de la salut,  tant a nivell de la UE  com dels   estats membres. Els canals de privatització analitzats  inclouen: tractats comercials com ara el   CETA i el TTIP; la comercialització dels serveis de salut  amb criteris economicistes; les associacions publicoprivades qui permeten el finançament privat per aconseguir basant-se en els recursos publics i les recomanacions de política econòmica del semestre europeu.

 

El semestre europeu: vigilant les economies dels estats membres
El contracte KPMG / Bocconi s’ha de veure en el context del procés del semestre europeu. De fet, el semestre europeu és un procés important i molt controvertida mitjançant el qual la Comissió es compromet seguiment del pressupost i l’economia de cada un dels 28 estats membres de la UE. Proporciona “recomanacions” econòmiques i polítiques a cada Estat membre, que són posteriorment adoptades .  Si s’ignoren, l’estat membre haurà de fer front a sancions.   Si un Estat membre ha incomplert de manera continua  les regles és l’austeritat pressupostària (un màxim de tres per dèficit cent està permès), i la Comissió està considerant si hauries d’aplicar les sancions, després gravar els Estats membres, en el marc del Semestre pot ser el factor determinant .

I les coses podrien arribar a ser encara més difícils en el futur. L’informe   ‘Completar la Unió Econòmica i Monetària d’Europa’ – també conegut com l’informe ‘Els Cinc Presidents’, ja que va ser aprovat per la Comissió President Juncker, president del Consell Europeu   i altres caps d’institucions de la UE – va indicar que els processos com el Semestre europeu que té com a objectiu crear una “convergència” paneuropea de les polítiques econòmiques, que  hauria de ser “més vinculant”.

El procés del semestre europeu va ser una de les respostes de la UE a la crisi financera 2007-08  de la  mà d’agenda de governabilitat econòmica, qui-massa sovint ha estat una paraulainculada  v amb el neoliberalisme i l’austeritat, inclosa la privatització. InvestigateEurope  ha informat  com les reformes impulsades  per la  DG ECFIN, com el  Banc Central Europeu i altres actors internacionals,   han minat  minat el mercat laboral i  la negociació, han portat  un treball precari ocupacional més gran. Si es redueix el poder adquisitiu dels treballadors, això té un efecte negatiu sobre l’economia global.

La Privatització i mite de l’eficiència
La reforma de les empreses estatals ha estat-un pre-ocupació dels responsables polítics de la UE des de fa força temps, especialment des de la crisi financera. La Presidència lituana del Consell Europeu va organitzar un Consell de Competitivitat discutint sobre  les empreses públiques i la seva contribució al “creixement i compétitivitat” al juliol de 2013. El document d’acompanyament que inclou la línia de debat: “En termes de productivitat, hi ha evidència que suggereix que les empreses estatals realitzen la seva feina considerablement menys bé que les empreses privades. “Això   reflecteix la creença, àmpliament difosa pels polítics nord-americans en el sector privat q  supera el rendiment del sector públic quan es tracta d’eficiència. Però, és veritat?

“No hi ha evidència empírica que el sector privat sigui intrínsecament més eficient que el sector públic”.

Una de les conclusions sorprenents d’una revisió exhaustiva de centenars d’estudis que abasten totes les formes de privatització en molts sectors diferents, realitzada per la Unitat de Recerca Internacional Públic (PSIRU) en nom de la FSESP, la Unió Europea del Sector Públic. Quant a nou sectors (electricitat, salut, ports i aeroports, presons, ferrocarrils, telecomunicacions, gestió de residus i aigua)  es  va desafiar la conclusió de  que la privatització de les associacions públic-privades  (APP) sempre  determina un mateix  nivell de servei amb menors costos d’entrada que el sector públic. Explicacions per a explotar aquest  mite inclouen els alts costos d’inversió del sector privat (a causa de la necessitat d’extreure beneficis per als accionistes i l’exposició a les taxes d’interès més altes que poden assegurar) i confondre que  reducció de costos i eficiència  son una mateixa cosa. Per exemple, fer fixos als treballadors pot ser costós, com ara la necessitat d’augmentar la despesa social. Els salaris més baixos redueixen el poder adquisitiu dels individus i tenen un efecte negatiu en l’economia més àmplia.
Malgrat aquestes troballes, el mite de l’eficàcia de la privatització sembla mantenir-se vigent entre certs   cercles i èlits  de la UE.

Re-municipalización, no privatització
En els últims anys, una tendència interessant ha estat recorrent als serveis públics de tot el món. Des de Nova Delhi a Barcelona, ​​d’Argentina a Alemanya, milers de polítics, funcionaris públics, treballadors, sindicats i moviments socials han intentant revertir  la privatització i la renovació del sistema de propietat pública. Això ha estat més popular a nivell local; la investigació recent pel Transnational Institute (TNI) mostra que s’han produït   almenys 835 exemples de (re) municipalització dels serveis públics a tot el món des de l’any 2000 a través de 45 països. A vegades   és en resposta a una privatització o a un venedor proposat; altres vegades la re-municipalització va ser impulsada per la necessitat de millorar els serveis públics per atendre les necessitats bàsiques de les persones i pels reptes mediambientals.

Com diu Eloi Badia, Regidor de l’Ajuntament de Bqarcelona de Presidència, Aigua i Energia :
“És important desmitificar el procés de privatització de la llança que ha estat impulsat els darrers    anys per diversos governs ja que és un model que no ha demostrat la seva eficiència ni ofereix   un millor servei o un millor preu.”

DG ECFIN: semàfor ideològic?
Abans de l’emissió de la licitació per a l’estudi de les empreses públiques   a l’octubre de l’any 2015 el Comitè de Política Econòmica de la Unió Europea (EPC) va dur a terme una revisió de dos estudis ECFIN sobre les empreses estatals en els sectors energètic i ferroviari (pel que sembla per  escrit per a KPMG a través d’un contracte separat), i les empreses estatals en nous estats membres de la UE. Els Estats membres, la Comissió i el Banc Central Europeu, l’EPC contribueix al Consell d’Europa. Tots els informes d’EPC són confidencials i Corporate Europe Observatory se li va impedir rebre   les actes de la discussió   a l’octubre de 2015.
Un mes més tard, al novembre de 2015, ECFIN va realitzar un taller de seguiment sobre l’acompliment de les empreses de propietat estatal (EPE) als Estats membres,  preveint la seva reforma. El taller va ser transmès per la web. Introduït per Anne Bucher (Després Directora General adjunt que més tard va deixar ECFIN al president de la Junta per  escrutini dels reguladors de la Comissió), es va iniciar l’esdeveniment amb la curiosa observació que “normalment” la UE se suposa que ha de ser neutral quan es tracta de la propietat  ja que l’article 345  estableix que “els Tractats no hauran de perjudicar les regles dels estats que regeixen el sistema de propietat”.

No obstant això, Bucher va dir al públic que “Si un mira cap enrere en els últims cinc anys … es pot veure que teníem en un nombre de casos, recomanaciones sobre  les empreses estatals i la propietat de l’Estat d’aquestes  empreses. En alguns casos, optant cap a  la privatització i això es va produir principalment en aquells casos en què hi havia problemes de sostenibilitat fiscal.

Va assenyalar a més  que les  recomanacions del semestre europeu inclouen “cinc països amb recomanacions és gestió d’aquestes empreses privatització o” per exemple. Croàcia, Itàlia, Portugal, Romania i Eslovènia. (Es pot extreure un resum de les recomanacions finals semestre europeu per a les empreses estatals per  cinc països per al període 2013-17 aquí. En 2017, Croàcia, Itàlia, Portugal, Eslovènia, Xipre i tenia tals recomanacions.)

No va explicar com malgrat l’article 345 es podien justificar aquestes recomanacions  En alguns països, aquestes recomanacions i condicions podien reforçar les preferències del govern nacional preexistents per a la privatització, però no està clar que aquest sigui sempre el cas.

En el taller de 2015, la DG ECFIN va presentar dos projectes de recerca sobre empreses ferroviàries i energètiques estatals  en els nous estats membres, que valoren només en el rendiment financer. Aquests són els criteris més importants que cal tenir en compte, i que en general són superiors als que es refereixen al sector elèctric.

Resulta sorprenent l’abast de la privatització del sector privat a través del prisma de la rendibilitat i, davant d’aquesta idea, “La privatització és una pregunta equivocada?”, El personal de la DG   de la ECFIN va discutir que era la qüestió correcta, i que les qüestions de benestar social com ara la fixació de preus es gestionaven millor a través de la regulació, en lloc de l’estructura de la propietat. Aquest enfocament es reflecteix en el KPMG i en Bocconi, pel qual es posa èmfasi fermament en “finançament públic i funcionament del mercat”.

La DG ECFIN es va negar a informa dels noms  de les  organitzacions   que van assistir al seu taller 2015 sobre el rendiment de SOE per motius de “protecció de dades”. Quan l’Observatori Corporate Europe va demanar a la DG ECFIN què era el que feia amb els lobbies corporatius sobre la privatització als estats membres de la UE, ens va dir:
“No hi ha hagut reunions del personal de la DG ECFIN específicament dedicades a la privatització o la possible privatització de les empreses estatals o actius en un dels 28 estats membres”.

La DG ECFIN també ens va dir que: “Hi ha hagut tres reunions identificades a Romania, amb un tema general de governança econòmica de SOE a Romania i la situació de les empreses estatals a la cartera d’un fons d’inversió en una missió de revisió del tercer programa de finançament de balanç de pagaments”. Aquestes reunions van ser amb la firma d’inversió de Franklin Templeton  .

Romania
L’economia romanesa continua lluitant, una dècada després de la primera crisi econòmica mundial. Com InvestigateEurope ha informat recentment, la reforma del dret del treball, duta a terme a petició de la ‘troika’ de la UE, l’FMI i el Banc Mundial, i els grups de pressió empresarials com el Consell d’Inversors Estrangers i de la Cambra Americana de Comerç, ha deixat  als treballadors romanesos  amb salaris de pobresa.
En el taller DG ECFIN, al novembre de 2015, es va debatre sobre SOEs a Romania. Una presentació a càrrec d’un funcionari del Banc Mundial es refereix a “revifar la OPI [oferta pública inicial d’accions, és a dir, una venda massiva] i l’agenda de privatització” com un “factor clau en el futur.”
La versió en línia del programa del tallersitua a  un empleat de Franklin Templeton Investments com un dels ponents per debatre sobre Polònia i Romania. Basat en els Estats Units,  Franklin Templeton és un dels fons d’inversió més grans del món. Fondul Proprietatea es va establir originalment en 2005 com un fons per compensar els romanesos les propietats  confiscades durant laera comunista. Segons un comunicat de premsa, Fondul Proprietatea “inverteix en les empreses més rendibles i més grans que figuren a Romania com OMV Petrom (el productor de petroli més gran de Romania), Romgaz (el productor de gas més gran del país) i en actius d’infraestructures controlades per l’estat  com l’Aeroport de Bucarest i el port de Constanta “.
Des d’abril de 2013, la junta de Fondul Proprietatea ha inclòs Mark Gitenstein, l’ambaixador dels Estats Units a Bucarest a partir de 2009 a 2012. Al mateix temps, Gitenstein es un conseller especial per exercir pressió de l’important bufet d’advocats d’Estats Units Mayer Brown. Segons el seu perfil   és una de les companyies líders de les empreses estatals, incloent la introducció d’un codi de govern corporatiu per a les empreses estatals. El mateix Gitenstein va dir: “Abunden les oportunitats comercials a Romania i a Europa central i oriental, i la meva experiència i contactes a la zona pot ajudar a treure profit em dels clients.”
El personal de DG ECFIN es reuneix amb Franklin Templeton tres vegades l’any 2015 per debatre les empreses estatals de Romania en el context del programa de rescat de postcrash a Romania. No sabem qui va anar  de DGFFIN  ni de  Franklin Templeton ni el que es va dir que no es van fer minutes d’aquestes reunions. Tot i que Franklin Templeton té certs coneixements sobre l’economia romanesa i el rendiment econòmic de les empreses estatals, és probable que aquestes perspectives siguin des d’una perspectiva corporativa estreta. Després de tot, Franklin Templeton és una organització de lobbying. Es troba a la llista del lobby de la UE per al període 2015-16, va declarar haver gastat 100.000 € – 199.999 € en  lobby.

Calia que es trobessin tres vegades DGECFIN amnb Franklin Templeton en meny de sis mesos?

Passos següents per a l’estudi de KPMG
El projecte KPMG / Bocconi es completarà a finals de novembre de 2017 i la Comissió ha comunicat a l’Observatori Corporatiu Europeu que l’informe final es farà públic. Mentrestant, al 2017, almenys cinc països tenien recomanacions finals del Semestre Europeu sobre SOEs, incloent-hi algunes desinversions o privatitzacions: Croàcia, Itàlia, Portugal, Eslovènia i Xipre.

Al setembre de 2017, l’eurodiputada Molly Scott Cato va fer una pregunta a la Comissió que va ser plantejada sobre el contracte de la DG ECFIN, però en el moment de redactar aquest article no ha estat resposta.

Les preocupacions de l’European Corporate Europe inclouen:

  • Com obtenir una visió general dels actius propietat del sector públic dels 28 estats membres i [encoratjar] l’adopció de les millors pràctiques en matèria de gestió (inclosa la reestructuració i / o la privatització) ) … “ser compatible amb el TFEU 345, que diu que” Els Tractats no es veuran afectats per les regles de la propietat “?
  • El semestre europeu recomana que la privatització sigui realment compatible amb la neutralitat del tractat sobre la propietat?
  • No hauria d’haver un estudi equivalent que mapegi els actius de les empreses del sector privat del sector privat als estats membres de la UE? Pot haver-hi molts avantatges d’aquest tipus d’estudi, on les autoritats públiques han de reclamar impostos no pagats.
  • L’informe de KPMG i el procés del semestre europeu 2018, per qualsevol indicació que la DG ECFIN encapçalés un nou impuls de privatització.
    * Després del seminari de 2015, la Comissió va publicar un informe sobre “Empreses de propietat estatal a la UE: lliçons apreses i camí cap endavant en un context posterior a la crisi”. Això agrupa els estudis DG ECFIN, així com alguns estudis de cas a nivell nacional.

Aquest article és una traducció de https://corporateeurope.org/power-lobbies/2017/11/european-commission-preparing-new-privatisation-push 

 

Facebooktwitter

One thought on “Prepara la Comissió Europea una nova onada privatitzadora?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *