RUBI S’OPOSA A LA LLEI COMIN

Facebooktwitter

Com algú filòsof va dir   estem enmig de “temps interessants” . Però no  podem oblidar que també hi ha un dia a dia en el que els moviments socials , sindicats i partits polítics van fent sense tant soroll ni rebombori mediàtic . Un d’aquests temes es el de les mocions municipals contra l’avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic, la coneguda com a Llei Comín en referència al nostre Conseller de Salut, Toni Comin.

La setmana passada va ser el torn de Rubí , un important municipi de més de 75.000 habitants del Vallés Occidental. La moció va ser  treballada per Podem Rubí que, com que no té presència al Ple, l’ha va presentar a través dels grups municipals d’ICV i AUP. Aquests partits consideren que, en cas de fer-se realitat, la llei podria avançar en la privatització del sistema sanitari català.

El text va prosperar pels vots favorables de tots els grups de la sala, tret del PP, que es va abstenir, i ERC, que ha votat en contra. Aquests  consideran que la moció contenia moltes afirmacions gratuïtes, van defensar  la feina del Conseller Toni Comín .

Rybí es va afegir a la llista de municipis que han rebutjat l’avantprojecte de la Llei Comin. Una llista que cada dia es fa més llarga .

Només resta agraïr la tasca de totes i tots els que a Rubí defensen el dret a la salut i a una sanitat pública 100% pública,  universal i de qualitat , al col.lectiu Rubí Sanitat,  a Podem de Rubí i als grups municipals ICV i AUP per la iniciativa i la de la resta de regidors de formacions com el PSC, Cs, CiU i Veins per Rubi que van votar a favor.

Aquí teniu el moment de la moció al Ple:

I el seu text complet :

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Atès que l’Avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del Servei Català de la Salut és una proposta normativa adreçada al Parlament de Catalunya per modificar les lleis que han determinat el nostre model sanitari mixt (públic-privat) i que aprofita la transposició de dues directives europees sobre concertació i cooperació de serveis sanitaris per a canviar l’ordenació sanitària de Catalunya i crear encara més confusió i menys transparència de la que hi ha sobre el nostre model sanitari.

 

Atès que l’esborrany de l’avantprojecte ha estat presentat en data 6 de març d’enguany pel Departament de Salut amb el suport de les diverses entitats vinculades amb els interessos de les elits sanitàries i patronals per tal d’augmentar la mercantilització del sistema sanitari i fer de la nostra salut un negoci privat.

 

Atès que l’acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya del dia 20 de juny d’enguany consisteix a iniciar els tràmits parlamentaris de l’avantprojecte sense informar i sense la participació ciutadana i el consens amb els diferents moviments socials, polítics i sindicals.

 

Atès que les societats mercantils es caracteritzen per la persecució del lucre i/o el repartiment de beneficis, i que la figura d’Economia Social que es mostra a l’avantprojecte té més a veure amb el guany empresarial que amb l’absència de lucre, la utilització d’aquestes paraules «Economia Social» en el marc del projecte normatiu no té cabuda.

 

Atès que aquest avantprojecte proposa que el 40% dels encàrrecs de gestió se’n vagin a mans privades i que espais de centres sanitaris públics (plantes d’hospitals, llits, quiròfans) puguin ser cedits a dit des de CatSalut a operadors mercantils, els quals podran ser emmascarats com a empreses “d’Economia Social” quan, com hem comentat abans, aquesta figura jurídica pot ser, com el mateix avantprojecte indica, de caràcter empresarial, com les societats anònimes, limitades o altres.

 

Atès que es vol dotar de suport legal al model actual de connivència públic-privat reforçant la vinculació d’empreses privades i parasitàries dels nostres centres sanitaris públics, en comptes de prioritzar la sanitat pública i que tot això va en la línia contrària als plantejaments de les plataformes, associacions ciutadanes, sindicats i altres entitats socials.

 

Atès que aquest avantprojecte regula que determinats serveis (rehabilitació domiciliària, oxigenoteràpia domiciliària, hemodiàlisi domiciliària, etc.) només puguin ser prestats per aquestes entitats, dites d’Economia Social.

 

Atès que s’impulsarà/prioritzarà el model de les empreses o entitats privades, com les conegudes Entitats de Base Associativa (EBA) per donar cobertura als serveis d’atenció primària, i que quedaran obligades a assimilar-se a empreses d’Economia Social, i que els professionals sanitaris es podran fer socis i repartir-se els beneficis generats gràcies a l’autonomia de gestió i la mercantilització del centre de salut públic. Aquest és un model perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a Catalunya.

 

Atès que aquest avantprojecte, a més de tot l’anterior, suposa la precarització de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, així com la falta d’equitat, el creixement de l’opacitat, la pèrdua de qualitat i el desballestament de l’ICS com a empresa pública. També volem remarcar que es perpetua el model mixt i alhora es pretén, normativament, legalitzar tota la corrupció i l’opacitat que s’ha produït fins als nostres dies.

 

Per tot això, el grup municipal ……………………………………………… proposa a l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents:

 

ACORDS

 

Primer.-          Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva oposició a aquest Avantprojecte.

 

Segon.-           Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de l’Avantprojecte de Llei de Fórmules de Gestió de l’Assistència Sanitària.

 

Tercer.-          Un cop retirat, proposar la creació d’una Taula participativa amb els diferents agents i moviments socials, ciutadans, polítics i sindicals de l’àmbit de la Salut per definir un nou model de gestió, provisió, propietat, serveis i treballadors/es, 100% públic.

 

Quart.-           Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats relacionades amb la Salut, així com als mitjans de comunicació locals i a altres que es considerin convenients.

 

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *