S’ens ha acabat la paciència

Facebooktwitter

Les entitats sotasignants ens dirigim al Govern de la Generalitat , a la Conselleria de Salut i al Consorci Sanitari de Barcelona (integrat per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona manifestant que  se’ns ha acabat la paciència 

La pandèmia que estem patint ha posat de manifest les debilitats del nostre Sistema Sanitari  Públic i les greus conseqüències de les privatitzacions i retallades que els últims anys se li  han infligit des del govern de la Generalitat. Conseqüències que s’estan manifestant amb  més crueltat a l’Atenció Primària (AP), que ha patit les retallades més dures. I a aquesta AP ja  molt castigada i amb profundes deficiències estructurals se li ha afegit la sobrecàrrega que  suposa el control de la pandèmia en la comunitat, les residències i les escoles.

El normal funcionament de l’atenció de qualitat a les persones amb malalties habituals no  COVID està desapareixent amb greus efectes per a la salut de les persones. I si, com diuen  els experts, la pandèmia va per llarg i el seu control correspon a l’AP, no solament es  col·lapsarà sinó que morirà. Podrà resistir la situació actual uns mesos amb un cost elevat,  però és insostenible a curt-mitjà termini. I hem de tenir present que si cau l’AP caurà tot el  sistema sanitari públic català.

Actualment moltes de les característiques que defineixen una AP de qualitat estan sent  severament posades en qüestió. En primer lloc l’accés als centres i als professionals s’ha  trencat, tothom pot veure les cues a les portes del centres, persones grans i malaltes  suportant la calor, la pluja i ara ja el fred, les línies telefòniques estan col·lapsades, hi ha gran  demora perquè et tornin la trucada i les visites presencials estan sovint bloquejades. El  nostre dret a la confidencialitat es veu trencat en ser preguntades al carrer i davant de  tothom Què li passa? Per què ve?… 

Hi ha CAP que davant l’elevada demanda s’han organitzat fent agendes úniques per a tot  l’equip en comptes d’agendes per a cada metgessa i infermera que atén els seus pacients.  Aquesta forma d’organització trenca una de les característiques més importants de l’AP “La  figura dels professionals de referència que donen atenció longitudinal, és a dir els que  assisteixen al llarg del temps a les persones que els pertoquen”.

S’estan limitant molt les visites presencials, donant-se situacions d’atenció telefònica telemàtica en casos en que la presencialitat, l’exploració i la interrelació professional-pacient  es fa imprescindible.

D’altra banda els i les professionals estan esgotats física i emocionalment, desesperats i  desbordats, amb gran part del seu temps ocupat en fer burocràcia ineficaç. Alguns estan  renunciant a la seva feina en veure impossible fer-se’n càrrec per més temps.  Cal destacar que cada vegada més la població es refugia en els serveis privats que  segueixen fent la seva activitat normal sense assumir cap responsabilitat respecte la  pandèmia.

Davant d’aquesta situació les entitats signants reclamem un pla immediat per a l’AP que  garanteixi la qualitat de l’atenció i recuperi les característiques que li són pròpies: l’accessibilitat per a tothom; la relació continuada amb el seus i les seves professionals de  referència; l’abordatge integral de les necessitats COVID i no COVID, i la coordinació efectiva  amb altres nivells especialitzats i hospitalaris.

En conseqüència, reclamem al govern de la Generalitat, a la Conselleria de Salut i al Consorci  Sanitari de Barcelona l’adopció de les següents mesures urgents:

Finançament 

 • Pressupost adequat i revisable que suposi al menys el 25% (actualment és del 14,7%)  del pressupost total destinat a sanitat, tal com recomana l’Organització Mundial de la  Salut.

Control de la pandèmia 

 • Que el 50% de les aportacions extraordinàries per a la COVID-19 (uns 1.800 milions  d’€ segons el Departament de Salut) es destinin prioritàriament als àmbits d’AP i de  Salut Pública.
 • Que els rastrejadors contractats per Ferrovial passin a dependre dels equips d’atenció  primària (EAP) i no es faci cap més conveni amb empreses privades.
 • Que el control de la pandèmia: realització de test, control d’infectats asimptomàtics,  estudi de contactes, control de confinament-aïllaments, etc., es faci en espais  alternatius annexos als CAP per equips també adscrits a l’EAP (agents COVID,  auxiliars, administratius formats i dotació adequada d’infermeres i/o metgesses).
 • Que les persones amb COVID i PCR positiva que estan malaltes i tenen símptomes  siguin visitades i controlades pels seus professionals de referència.
 • Descarregar de burocràcia el personal sanitari amb canvis legislatius que permetin  notificacions automàtiques a les empreses en cas de necessitat de confinament o per  tenir cura d’infants confinats per malaltia o contacte. Posar en marxa la declaració  responsable de malaltia com a justificant de l’absència del treball per períodes breus.

Funcionament del centres i equips  

 • Millora urgent de les infraestructures dels CAP més deficients (Passeig Sant Joan,  Raval, Gòtic, La Pau) i que s’acceleri la construcció de nous edificis.
 • Garantir i agilitzar l’accessibilitat telefònica amb augment de plantilles i ampliació de  les línies telefòniques.
 • Eliminació immediata de les cues a les portes dels CAP.
 • Desaparició del control dur a les portes dels centres i substitució per un triatge tou,  fet pel personal administratiu al taulell.
 • Fer efectiva la recuperació de la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o  telefònica només per a aquelles qüestions que es poden resoldre per aquesta via. • Recuperar de forma immediata la visita per la professional de medicina o infermeria  referent.
 • Garantir l’atenció sanitària pública des de l’EAP, a les residències de gent gran  ubicades a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), amb la dotació de personal previst en el Pla  d’enfortiment de l’AP, d’una metgessa i dues infermeres per a cada 500 residents.
 • Recuperar el personal perdut amb les retallades i augmentar la plantilla de metgesses  i infermeres adequant-les a les necessitats actuals i a les noves tasques. Augmentar  suficientment la plantilla d’administratives amb formació sanitària creant la figura de  “professional administratiu sanitari”.
 • Solucionar les reivindicacions laborals de tots els col·lectius professionals dels EAP.  • Prestigiar socialment l’AP.

Participació i informació a la ciutadania 

Es imperatiu impulsar un diàleg sincer entre professionals i ciutadania que superi les actuals  barreres administratives i burocràtiques i que reforci el compromís i la confiança mútues.  Proposem:

 • Informació institucional a la població del funcionament dels CAP i del control de la  pandèmia en cadascuna de les ABS.
 • Creació dels Consells de Salut d’ABS que garanteixi la participació ciutadana activa en  el funcionament i la gestió dels centres.
 • Participació ciutadana eficaç i real als Consells de Salut de Districte.  • Elaborar un conjunt d’indicadors i dades a entregar periòdicament a les entitats  socials sobre l’activitat i el funcionament de l’ABS.

Barcelona, novembre de 2020

Federació d’Associacions de Veins i Veines de Barcelona

Confederacio d’Associacions Veinals de Catalunya

Fórum Cátala d’Atencio Primaria

La Capçalera

Rebelión Atención PrimariaMarea Pensionista Catalunya

Plataforma d’Atencio Domiciliaria de Catalunya

Marea Blanca de Catalunya

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *