TECNICS EN LLUITA : LA GREU SITUACIO DEL TRANSPORT SANITARI A CATALUNYA

Facebooktwitter

Tecnics en LLuita ens explica la situació actual i els motius que per tant avalen que des de Marea Blanca de Catalunya donem suport a les seves mobilitzacions.

A principis d’any el col.lectiu Tecnics en lluita es va concentrar amb més de mig miler de treballadors del sector de les ambulàncies davant de la Conselleria de Salut de la Generalitat per criticar la caiguda que veuen en la qualitat i l’eficàcia del servei i de les condicions laborals en els últims anys, plantejant la possibilitat de realitzar una vaga.

El Departament va rebre el següent manifest :

El passat any 2016, s’adjudicà amb un pressupost de 1.286.312.283,66 euros, i un valor estimat de 2.556.485.716,75 euros, el darrer concurs de Transport Sanitari a Catalunya, tant pel servei Urgent, com pel No Urgent.

D’ençà a aquesta adjudicació, que creiem que hauria d’esser investigada, ja que no fou prou clara en alguns lots, la qualitat i eficàcia del servei que rep l’usuari, ha patit una forta davallada, així com també la situació laboral del personal.

Tot i ser el pressupost més alt fins mai adjudicat per la administració publica catalana, el sector s’ha vist immers en un seguit de situacions inadmissibles pel bon funcionament del servei extrahospitalari, i tot això degut a que les patronals que gestionen el servei, només vetllen per les seves arques.

Envelliment de la flota de vehicles: ambulàncies ón els fums del motor entren tant a la cabina assistencial com a la de conducció. Vehicles amb el manteniment mecànic general totalment oblidat, rodes, frens direcció, calefacció, aire condicionat…

Mala gestió de les rutes programades: Massificació del transport col·lectiu, el que comporta més temps dins els vehicles als usuaris, més esperes després del tractament per poder tornar a casa, quilòmetres de més amb itineraris mal planificats.

– Esperes desorbitades: La manca o mala distribució, sobretot a les nits, de vehicles per al transport no urgent, provoca que usuaris pateixin esperes de fins a 8 hores, (algunes vegades als passadissos dels hospitals, ja que el servei on reben tractament ja ha tancat).

Contractacions precàries: ús fraudulent del contracte en pràctiques, on personal de nova contractació, és obligat a fer la mateixa funció que el personal indefinit amb contractes en pràctiques cobrant fins a un 40% menys del sou i allargant aquesta situació fins a 2 anys.

Pèrdua de poder adquisitiu: des del 2010 i degut a la crisi, s’han aplicat pràcticament les mateixes retallades al personal de les empreses subcontractades que les que patia el funcionariat del nostre país, però en el moment de restablir la normalitat, no s’ens ha tractat com a funcionaris, tampoc s’ha implementat la pujada de l’IPC als treballadors i treballadores, provocant una pèrdua de poder adquisitiu de un 19%.

– Formació no remunerada: És habitual que les hores de formació no siguin remunerades, i es facin en horari no laboral, incús en caps de setmana el personal de TSNU.

Descansos reglats: segons l’estatut dels treballadors, en els torns de 12 i 24 hores, el personal a de gaudir d’una hora, sense interrupció, de descans, aquest fet no només no es compleix, sinó que moltes vegades no dona temps ni a les dietes per dinar i/o sopar

– Un any sense conveni: Actualment, ACEA ( la patronal ) i els sindicats representants dels treballadors del transport sanitari, estan negociant el nou conveni, l’actual va finalitzar l’any 2017, de moment i després d’un any, la patronal no accepta cap de les propostes dirigides a la millora de condicions dels treballadors i pretenen una negociació a la baixa. Desaparició de dietes, del plus de nocturnitat, retorn de retallades anteriors amb estranys invents als períodes vacacionals…

Esmena parlamentaria any 2014: Recordar la Moció del Parlament Català, 99/X10.04.2014 i Resoluciò 285/XI-22.08.2016. Que com sabrà tracta sobre la privatització del sector, i fou portada a votació i aprovada per majoria parlamentaria i conclou la voluntat de treballar cap a un servei de transport sanitari de gestió pública, gairebé 5 anys després, no només seguim en mans d’empreses privades, sinó que ara, aquestes, són multinacionals estrangeres, empreses de capital risc, fet totalment discordant amb la voluntat actual de “fer República” del Govern actual.

Per tot l’exposat anteriorment, els demanem:

1.Que s’iniciï el més aviat possible el procés de desprivatització del sector, passant el transport sanitari a gestió, titularitat i provisió publica, estalviant a l’administració tot el que l’empresa privada s’endú de benefici anualment, i permetre així destinar aquests diners a la millora del servei, i qualitat rebuda per els/les usuaris/usuàries.

2.Que intercedeixin en la negociació del conveni col·lectiu del transport sanitari, i que no deixin a les famílies de més de 5000 treballadors sota la voluntat d’empreses de capital risc.

3.Que es dugui a terme una investigació sobre les condicions d’adjudicació del darrer concurs, on moltes de les pliques no eren degudament complertes per part d’algunes empreses guanyadores, i es faci un seguiment efectiu del dia a dia de la gestió i les condicions del concurs, ja que moltes segueixen avui encara incomplint-se, fins l’extrem que algunes bases assistencials exigides per SEM, no existeixen.

4.Que instin les empreses adjudicatàries a complir amb TOTS els requisits que s’exigeixen a les bases del concurs envers els treballador, com la neteja de la roba, les condicions de les bases i vehicles, els equips de protecció individual…

Els informem, que si no es desencalla la negociació del conveni, i l’esmena aprovada per el parlament referent a la gestió, titularitat, i provisió públics del transport sanitari, estem disposats a iniciar una vaga de sector sense precedents, ja que el col·lectiu Tècnics en Lluita, ha aconseguit una cohesió i unió de treballadors i treballadores que cap sindicat havia aconseguit abans.

Esperant una resposta a les nostres demandes que creiem raonables i justificades, atentament; Tècnics en Lluita.

Barcelona a 31 de gener de 2019 “

Aquest manifest que encara espera respoSta planteja temes tant importants per a la salut de les persones com les esperes desorbitades, les males rutes, la falta de qualitat i també dels propis treballadors com les necessitats dels descans.

No serveix de res un gran sistema sanitari si el transport sanitari està com està.

Per a un transport sanitari de servei public i veritable gestió pública donem suport a les reivindicacions del col.lectiu de Tecnis en lluita i a lesseves mobilitzacions.

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *