UN PAIS EN LLUITA : DEFENSANT LES PENSIONS DEFENSEM LA NOSTRA SALUT I TOTES JUNTES DONEM VIDA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Facebooktwitter

Abans de tot gràcies als companys i companyes de la Marea Pensionista que van ajudae a transformar una simple entrega d’una carta pèr al director gerent de l’ICS amb un exemple del que ha de ser una mobilització dels diferents moviments socials. La fraternitat i la solidaritat  en les lluites ens durà a la victòria. Es ben cert que defensant les pensions defensem la nostra salut…..la precarietat, les desigualtats, la pobresa son determinants socials de la salut i per molt bon sistema sanitari públic que gaudissim no podrà evitar les conseqüències directes que sobre les nostres vides tenen aquests determinants…i encara no hem entrat dels determinants medioambientals….però ara no és el tema.

Amb aquesta concentració manifestació la campanya Donem Vida al’Atenció Primària feia un salt: després del treball previ del document sobre atenció primària, sorgien les trobades i actes explicant quina era lan realitat i que voliem, la presentació oficial a Calabria 66……la feina dels col.lectius locals cada dia a les taules davant dels centres de salut i hospitals….

 

 

Trini Cuesta de CE SAP Muntanya llegeix la carta redactada per Marea Blanca, FoCAP i Rebelion Atencion Primaria al Director Gerent de l’ICS . Aqui teniu el text complert:

Sr. Josep Ma Argimon

Director Gerent de l’Institut Català de la Salut

 

Benvolgut senyor,

Ens dirigim a vostè com a màxim responsable de l’empresa pública proveïdora de gairebé el 80% dels serveis d’Atenció Primària de Salut al nostre país per expressar-li les nostres queixes i les nostres demandes.

Com vostè sap, l’Atenció Primària és un element fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania. Com a ciutadans i pacients atesos en els Centres d’Atenció Primària hem vist, en els últims anys, una progressiva pèrdua de qualitat i de funcions per la manca de professionals i pel deteriorament continuat a què estan sotmesos. Veiem com s’han tancat centres i serveis, es redueixen horaris, ens donen visita per a 15 o més dies, i sovint no som visitats per la nostra metgessa o la nostra infermera de referència. Veiem com es posen en marxa nous dispositius i, en canvi, els centres d’atenció primària estan més i més col·lapsats. Veiem com els professionals estan sobrecarregats i molts en situació de precarietat laboral. Sovint, a les visites no tenim temps per explicar-nos i se supleix l’escolta i el suport personal i social per més medicaments o proves.

La pèrdua de pes de l’Atenció Primària dins de l’empresa que vostè dirigeix queda reflectida en les memòries corporatives. Segons aquestes, des del 2010 fins al 2017, l’Atenció Primària ha decrescut en 1800 professionals i, en canvi, en l’Atenció Hospitalària s’ha produït un increment de 1391 professionals. Cal afegir que en el concepte «Atenció Primària» vostès inclouen molts tipus de dispositius, com ara els de salut mental, els ASSIR, els equips PADES, de salut laboral o salut internacional, amb què, en realitat, la reducció del pressupost i de professionals dels Equips d’Atenció Primària és molt superior.

Hi ha evidència científica que l’Atenció Primària i Comunitària dona millors nivells de salut, menor mortalitat de la població, més qualitat als usuaris i contribueix a la sostenibilitat del nostre Sistema Públic de Salut i a l’equitat social. Avui, l’Atenció Primària i Comunitària està en situació crítica, podem dir agònica, i no pot fer front de manera adequada a les tasques que li pertoquen dins del sistema sanitari: tasques de promoció de la salut, de prevenció, d’atenció i de rehabilitació; així com d’acompanyament i de suport a les persones malaltes en tot el procés de malaltia.

Per tots aquests motius volem expressar la nostra més profunda indignació i exigim mesures contundents i urgents en el si de l’Institut Català de la Salut que facin possible una Atenció Primària digna i competent.

Mesures que concretem en els següents punts: 

* Increment substancial de la dotació econòmica per a l’Atenció Primària en el marc de les diferents Gerències Territorials, que sigui independent del pressupost hospitalari i que es contempli ja en els pressupostos per a l’any 2019. Recuperar de manera immediata la partida pressupostària i la dotació de personal als nivells de l’any 2010 per fer front a les competències, objectius, necessitats i plantilles dels Equips d’Atenció Primària.

* Assegurar per a tots els treballadors i treballadores condicions de treball dignes, reducció dràstica de la precarietat, així com dotar els equips de direccions respectuoses i democràtiques.

* No a la reducció d’horari de tarda de les consultes, tot facilitant horaris racionals, amb millores per a la conciliació familiar dels treballadors i treballadores. Això serà possible dotant els EAPs amb personal suficient, cobrint absències per baixes, vacances, jubilacions i altres. 

* Volem accessibilitat real als nostres referents en 48 hores. No volem visites del dia fetes per professionals diferents, perquè això fomenta més consultes, més tractaments innecessaris i més riscos per a la nostra salut. Prioritzar la dotació de plantilles suficients en els Equips d’Atenció Primària i garantir una bona accessibilitat per sobre de nous dispositius d’atenció urgent siguin del marc hospitalari i primari.  Volem ser atesos per les nostres professionals de referència (metgessa i infermera) per a tota mena de necessitat de salut, en els centres o a domicili, dins de la seva jornada laboral. Ens oposem a la creació de nous dispositius que fraccionen l’atenció segons problemes o malalties. 

* Fer efectiva una Atenció Primària amb capacitat d’incidir sobre tot el procés assistencial i les llistes d’espera dels serveis especialitzats, i amb bona coordinació amb tots els serveis socials i sanitaris. Per això cal promoure dins de l’ICS, en especial en l’entorn hospitalari, i davant la comunitat un reconeixement de la tasca dels professionals dels Equips d’Atenció Primària. 

* Potenciar l’atenció comunitària i disminuir la medicalització. Volem una atenció humana i respectuosa, que fomenti la confiança i l’autonomia en la gestió de la salut de cadascú de nosaltres. Volem temps suficient per ser atesos amb visites de qualitat.

* La història clínica (ECAP), hauria de ser una eina d’ajuda a la clínica i no una col·lecció de registres convertits en un fi en si mateix que interfereixen en l’assistència al pacient. La insatisfacció de l@s professionals i usuari@s amb aquest tema és creixent.

Les entitats signants, Fòrum Català d’Atenció Primària i Rebel·lió Primària, formades per professionals i Marea Blanca de Catalunya composta per més de 70 entitats representants de la ciutadania en defensa d’un Sistema Nacional de Salut Primarista, ens hem unit per endegar la campanya “Donem vida a l’Atenció Primària, Donem vida a les persones”, amb la finalitat d’aconseguir millores sensibles en els nostres Centres d’Atenció Primària. Des de fa unes setmanes estem portant a terme accions informatives i reivindicatives als barris i davant dels CAPs.

Esperant poder parlar amb vostè personalment sobre aquests temes, rebi les nostres salutacions.

Barcelona 29 d’Octubre 2018

Marea Blanca Catalunya – Fòrum Català d’Atenció Primària – Rebel.lió Atenció Primària

Intervencions de Toni Barbarà de Dempeus per la Salut i MªJose Fernandez de FoCAP a la Plaça Universitat.

 

 

Videos de la resta d’intervencions

Restem pendents de la resposta de l’ICS a la carta. La situació de l’atenció primaria ho exigeix.

Estem al punt de trobar-nos amb una vaga de treballadores i treballadors de l’atenció primària?

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *